Της Σύνταξης

Η ύλη του 3ου τεύχους του 2017 της Κομμουνιστικής Επιθεώρησης περιλαμβάνει τα ντοκουμέντα του 20ού Συνεδρίου του ΚΚΕ, το οποίο πραγματοποιήθηκε από τις 30 Μάρτη έως τις 2 Απρίλη 2017 στην αίθουσα συνεδρίων της ΚΕ του ΚΚΕ.

Το συνέδριο ενέκρινε ως ημερήσια διάταξη τα εξής θέματα:

1. Απολογισμός δράσης της Κεντρικής Επιτροπής και της Κεντρικής Επιτροπής Οικονομικού Ελέγχου και προγραμματισμός δράσης ως το 21ο Συνέδριο.

2. Εκλογή νέας Κεντρικής Επιτροπής και Κεντρικής Επιτροπής Οικονομικού Ελέγχου.

Στο παρόν τεύχος της ΚΟΜΕΠ δημοσιεύονται η εισήγηση της ΚΕ, η τελική ομιλία της ΚΕ και η Πολιτική Απόφαση. Επίσης δημοσιεύονται οι ανακοινώσεις του Γραφείου Τύπου της ΚΕ του ΚΚΕ που αναφέρονται στις εργασίες του συνεδρίου, την εκλογή της Κεντρικής Επιτροπής, της Κεντρικής Επιτροπής Οικονομικού Ελέγχου, του Γενικού Γραμματέα, του Πολιτικού Γραφείου και της Γραμματείας της ΚΕ.

Σε ειδική ενότητα περιλαμβάνονται τα χαιρετιστήρια μηνύματα κομμάτων και οργανώσεων προς το 20ό Συνέδριο του ΚΚΕ.

Τέλος, σε αυτό το τεύχος δημοσιεύονται τα κομματικά ντοκουμέντα της περιόδου από 18.2.2017 έως 24.4.2017.