ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗΣ ΣΥΝΔΙΑΣΚΕΨΗΣ ΤΟΥ ΚΚΕ: ΓΙΑ ΤΗ ΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΤΑΞΗ ΚΑΙ ΣΤΟ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΟ ΤΗΣ ΚΙΝΗΜΑ

Η Πανελλαδική Συνδιάσκεψη εγκρίνει τις θέσεις της ΚΕ οι οποίες υπερψηφίστηκαν κατά τη διάρκεια της εσωκομματικής διαδικασίας που διεξήχθη με βάση το Καταστατικό. Εγκρίνει την εισήγηση της ΚΕ, η οποία, με βάση τις παρατηρήσεις, τις υποδείξεις και τις προτάσεις, αποτελεί τελικό ντοκουμέντο της Συνδιάσκεψης. Η Πανελλαδική Συνδιάσκεψη ψηφίζει πρόγραμμα δράσης βάσει του οποίου θα πραγματοποιείται ο συγκεκριμένος έλεγχος για την προώθηση της απόφασης της Συνδιάσκεψης.

 

ΤΟ ΚΥΡΙΟ ΚΑΘΗΚΟΝ

Η Πανελλαδική Συνδιάσκεψη εκτιμά ότι όλο το Κόμμα, από την ΚΕ ως την ΚΟΒ, πρέπει να δουλέψει εντατικά ώστε να ανέβει ο πολιτικός καθοδηγητικός ρόλος και η επιρροή του Κόμματος στην εργατική τάξη και το συνδικαλιστικό κίνημα (σ.κ.). Να αντιμετωπιστούν οι χαμηλοί ρυθμοί ανάπτυξης και οικοδόμησης ΚΟΒ στα εργοστάσια και στις επιχειρήσεις. Η επίτευξη ευρύτερης και ισχυρής συσπείρωσης των ταξικών δυνάμεων στο εργατικό συνδικαλιστικό κίνημα, ώστε να προωθείται η ενότητα δράσης της εργατικής τάξης. Ιδιαίτερος στόχος η αλλαγή συσχετισμών δύναμης, στο εργατικό συνδικαλιστικό κίνημα και στο πολιτικό επίπεδο. Ανάμεσα στα πρώτα καθήκοντα είναι να αντιμετωπιστούν τα εντεινόμενα φαινόμενα αποστράτευσης εργατοϋπαλλήλων από τη συμμετοχή και τη δράση στα συνδικάτα, να αναζωογονηθεί η δράση τους, να ενταθεί η προσπάθεια για συμμετοχή στη δράση εργαζομένων γυναικών και νέων, να οξυνθεί η ιδεολογική και πολιτική διαπάλη με τις δυνάμεις της συναίνεσης και του ρεφορμισμού.

Ο βασικός άξονας πάνω στον οποίο θα αναπτύσσεται η πολιτική των συσπειρώσεων στο σ.κ. είναι οι καπιταλιστικές αναδιαρθρώσεις, ο ιμπεριαλιστικός πόλεμος και οι επεμβάσεις, τα προβλήματα της κρατικής βίας και καταστολής. Στη βάση αυτή αναπτύσσεται από τα όργανα, όλες τις κομματικές δυνάμεις αυτοτελής συστηματική και μόνιμη, πολύμορφη προπαγάνδα γύρω από το Πρόγραμμα και την πολιτική πρόταση του Κόμματος για τη συγκρότηση του Μετώπου, που αγωνίζεται και διεκδικεί τη λαϊκή εξουσία και τη λαϊκή οικονομία.

Από τα πιο βασικά κριτήρια αποτελεσματικότητας στη δράση μας αποτελεί η αύξηση της κυκλοφορίας του «Ριζοσπάστη», η διάδοση των κομματικών εντύπων, η πρόοδος στις στρατολογίες και η διεύρυνση του κύκλου των οπαδών και συνεργαζομένων.

 

ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΚΟΜΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΡΟΛΟΥ ΤΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ ΣΤΟ ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ, ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΤΑΞΙΚΗΣ ΠΑΛΗΣ

1. Να προωθήσουμε τα ιδεολογικά, πολιτικά και οργανωτικά μέτρα που έχουν αποφασίσει το 16ο Συνέδριο και η ΚΕ.

Να καταπολεμήσουμε μαχητικά τη μονομέρεια στη δουλιά μας, να ταυτίζεται στον ένα ή τον άλλο βαθμό, η πολιτική δράση του Κόμματος με τη συνδικαλιστική ή να κάνουμε πολιτική δουλιά στην εργατική τάξη ευκαιριακά σε εκλογικές αναμετρήσεις ή περιόδους που υπάρχουν μεγάλα γεγονότα; Το καθήκον αυτό αφορά όλα τα στελέχη και κομματικά μέλη. ανεξάρτητα του ιδιαίτερου τομέα ευθύνης τους. Να κατακτήσουμε την ικανότητα μόνιμης και σταθερής εκλαΐκευσης, να προσαρμόζουμε και να εξειδικεύουμε την τακτική μας κατά τομέα, κλάδο, κατά χώρο δουλιάς. Αυτό σημαίνει εντατική εσωκομματική διαφωτιστική δουλιά για τη βαθύτερη γνώση και αφομοίωση της πολιτικής και ιδεολογίας μας, παρακολουθώντας συνεχώς τις εξελίξεις. Ολα τα παραπάνω ελέγχονται συστηματικά από την ΚΕ, τα όργανα και από τις ΚΟΒ, σε συνδυασμό με τα συγκεκριμένα αποτελέσματα και την πρακτική δράση που αναπτύσσουμε για την οργάνωση της πάλης των εργαζομένων.

2. Να συγκεντρώνουμε και να διευρύνουμε γύρω από τις Κομματικές Οργανώσεις, τις Κομματικές Ομάδες, φίλους και οπαδούς του Κόμματος, Να αναπτύσσουμε και να διευρύνουμε την επαφή μας με συνεργαζόμενους, να δουλεύουμε δηλαδή με όσο γίνεται ευρύτερες δυνάμεις μέσα στην εργατική τάξη. Να αξιοποιούνται οι γνώμες και οι προτάσεις τους, να αναλαμβάνουν καθήκοντα στη δράση, ώστε να διευρυνθεί η συμμετοχή των πρωτοπόρων δυνάμεων στο συνδικαλιστικό κίνημα και στις διαδικασίες του.

Να αναδείχνουμε τα σύγχρονα αιτήματα και τους άξονες πάλης που αντιστοιχούν στις σημερινές ανάγκες και στο χαρακτήρα της επίθεσης που δέχεται η εργατική τάξη.

Απαιτείται διεύρυνση του περιεχομένου πάλης της εργατικής τάξης με όλα τα προβλήματα της εργατικής τάξης (παιδεία, υγεία, πολιτισμός, αθλητισμός κ.ά.), με το σύνολο των παραγόντων και προϋποθέσεων που αφορούν στα εργασιακά τους δικαιώματα και το εισόδημα, στο βιοτικό επίπεδο, στις σύγχρονες ανάγκες της εργατικής οικογένειας. Να ενισχυθούν οι αγωνιστικές συσπειρώσεις και να διαμορφωθούν νέες στους κλάδους και τους χώρους δουλιάς, να γίνουν σημαντικά βήματα στο συντονισμό της δράσης σε διακλαδικό επίπεδο. Να πρωτοπορούμε με τη δράση μας σε θέματα που αφορούν την υπερεκμετάλλευση της γυναίκας και τα προβλήματα της νέας γενιάς.

3. Απαιτείται σχέδιο δράσης και διαμόρφωση διεκδικητικού πλαισίου κατά κλάδο, κατά μεγάλο εργασιακό χώρο ώστε να δημιουργούνται προϋποθέσεις ανάπτυξης και γενίκευσης του αγώνα, να διατηρείται μόνιμα και σταθερά ανοιχτό το μέτωπο της αντιπαράθεσης με την αντιλαϊκή πολιτική, τους πολιτικούς και εργοδοτικούς φορείς της.

Η ΚΕ, τα όργανα και οι ΚΟΒ πρέπει να ελέγχουν και να ελέγχονται για το πώς προωθούν και κλιμακώνουν τη συσπείρωση και την κοινωνική συμμαχία.

 

ΜΕ ΠΟΙΕΣ ΜΕΘΟΔΕΣ ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΡΑΣΗΣ ΘΑ ΦΕΡΟΥΜΕ ΤΗ ΔΟΥΛΙΑ ΤΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ ΣΤΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΤΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΕΘΕΣΕ ΤΟ 16ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ

Το κύριο και βασικό είναι το κάθε καθοδηγητικό όργανο, οι ΚΟΒ να πάρουν την ευθύνη που τους ανήκει στον επιτελικό σχεδιασμό της δράσης μας, στην επεξεργασία συγκεκριμένου προγράμματος ενεργειών, στην παρακολούθηση της τύχης των αποφάσεων, στη γενίκευση της πείρας της ταξικής πάλης. Στην οργάνωση του συλλογικού και ατομικού ελέγχου. Ολα τα στελέχη και μέλη του Κόμματος, στα όργανα που ανήκουν και στις ΚΟΒ, ελέγχονται κατά πόσο εκπληρώνουν τις καταστατικές υποχρεώσεις τους ως προς τη δράση για την εκλαΐκευση της πολιτικής μας, τη συμμετοχή στη δράση των σωματείων, στον ταξικό αγώνα, για τη συσπείρωση των ταξικών δυνάμεων.

1. Να αναπτύσσουμε και να εμπλουτίζουμε τις μορφές και μέθοδες προπαγάνδας, να παρακολουθούμε συστηματικά πώς εκλαϊκεύουμε πλατιά τις θέσεις του Κόμματος για όλα τα ζητήματα που απασχολούν την εργατική οικογένεια, με βάση την επικαιρότητα, αλλά και τα μεγάλα προβλήματα που συνδέονται με την προοπτική του αγώνα, τις διεθνείς εξελίξεις κλπ.

Να οργανώνουμε συστηματικά συσκέψεις, συγκεντρώσεις στους τόπους δουλιάς και κατοικίας. Να αξιοποιούμε συστηματικά το «Ριζοσπάστη». Να βελτιώσουμε τη γραπτή προπαγάνδα (ανακοινώσεις, φυλλάδια κλπ).

Στη μορφωτική δουλιά να αξιοποιηθούν όλα τα μέσα («Ρ», ΚΟΜΕΠ, μαρξιστικό βιβλίο, ιδεολογικά μαθήματα κ.ά.) στα πλαίσια της έντασης των προσπαθειών για να αποκτήσει ιδεολογικό και πολιτικό περιεχόμενο η εσωκομματική ζωή, ξεκινώντας από τις συνεδριάσεις των καθοδηγητικών οργάνων.

2. Να ολοκληρωθεί η αναδιάρθρωση που έχει αποφασιστεί με στόχο την καλύτερη διάταξη και συγκέντρωση των κομματικών δυνάμεων στην εργατική τάξη, σε εργασιακούς χώρους, σε κλάδους και τομείς που έχουν ιδιαίτερη σημασία για την ενότητα δράσης και τη συσπείρωση της εργατικής τάξης, την ανάπτυξη της πολιτικής συνείδησης και της ταξικής πάλης.

Να συγκροτηθούν κεντρικές κομματικές ομάδες με πανελλαδική ευθύνη, ανά κλάδο παραγωγής ή τομέα υπηρεσιών π.χ. Ενέργεια, Τηλεπικοινωνίες, Μεταφορές.

3. Ορισμένοι νεολαιίστικοι χώροι πρέπει να αποτελέσουν σταθερό στόχο για τις ΚΟ, εκεί δηλαδή που βρίσκεται η εργατική νεολαία, με όλες τις μορφές απασχόλησης, αλλά και εκεί που βρίσκεται η μελλοντική εργατική τάξη, τα παιδιά της εργατικής τάξης, οι εργαζόμενοι νέοι και νέες, οι άνεργοι, αυτοί που βρίσκονται σε πορεία αναζήτησης εργασίας.

4. Εντείνουμε την προσπάθειά μας για την ένταξη νέων εργατικών δυνάμεων στο Κόμμα, την οικοδόμηση κομματικών και κνίτικων οργανώσεων. Η ένταξη νέων εργατών στο Κόμμα μας, η οικοδόμηση οργανώσεων σε εργασιακούς χώρους συνδέεται άμεσα με τους δεσμούς που αναπτύσσει η κλαδική και η συνοικιακή ΚΟΒ, η Κομματική Ομάδα με τους εργαζόμενους.

Απαιτεί μελέτη των χώρων ευθύνης κάθε ΚΟ, καθορισμό στόχων οικοδόμησης στην εργατική τάξη και συστηματικό έλεγχο από τα καθοδηγητικά όργανα.

5. Η ΚΕ πρέπει να συνεχίσει και να δώσει ακόμα μεγαλύτερη έμφαση στη διαμόρφωση υποδομής για συστηματική μελετητική δουλιά σε επιστημονική βάση, και σε σύνδεση με την πείρα των οργανώσεων.

Τα καθοδηγητικά όργανα ΕΠ, ΕΠ ως και ΝΕ και ΑΕ μεγάλων πόλεων, χρειάζεται να οργανώσουν συστηματικά την παρακολούθηση των εξελίξεων στο χώρο τους.

Στον τομέα αυτό πρέπει να κάνουν ουσιαστικές αλλαγές στον τρόπο καθοδήγησης.

Να στηρίζουν τις αποφάσεις τους στην ουσιαστική γνώση των εξελίξεων στο χώρο τους, στη μελέτη και τη γενίκευση της πείρας από τη δράση τους, από τις θέσεις και τη δράση των άλλων πολιτικών δυνάμεων.

Να προχωρήσουν στην υλοποίηση της κατεύθυνσης για συγκρότηση βοηθητικών επιτροπών για τη δουλιά μας στην εργατική τάξη και το συνδικαλιστικό κίνημα δίπλα στα καθοδηγητικά όργανα, έως και τις ΑΕ μεγάλων αστικών κέντρων.

6. Να σχεδιάζεται συστηματικά και να ελέγχεται η πολιτική ανάδειξης ανάπτυξης και ανανέωσης των στελεχών που δουλεύουν άμεσα στο εργατικό κίνημα. Ανάδειξη εργατικών στελεχών σε όλους τους τομείς της κομματικής δουλιάς και σε θέσεις στο μαζικό κίνημα. Ειδική δουλιά για την ανάδειξη εργατικών γυναικείων στελεχών. Παράλληλα βοήθεια στην ΚΝΕ για την προετοιμασία νέων εργατικών στελεχών.

Καλύτερη διάταξη και αναδιάταξη στελεχών σε κλάδους, σε χώρους και οργανώσεις που έχουν ιδιαίτερη σημασία.

 

ΒΑΣΙΚΟΙ ΑΞΟΝΕΣ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ, ΙΔΕΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΜΑΖΙΚΗΣ ΔΡΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΤΑΞΗ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ

ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΙΔΕΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΠΑΛΗΣ

Να οξύνουμε την ιδεολογική διαπάλη με την αστική ιδεολογία και τους φορείς της, με τις δυνάμεις του οπορτουνισμού, στο κρίσιμο ζήτημα του πρωτοπόρου και ηγετικού ρόλου της εργατικής τάξης.

Να αναδείξουμε την ιστορική προσφορά του κομμουνιστικού κινήματος, τις αξίες που διαμόρφωσε το κομμουνιστικό, το εργατικό κίνημα στην ιστορική του διαδρομή. Να υπερασπιστούμε το σοσιαλισμό και την προσφορά του.

Να δυναμώσει το μέτωπο ενάντια στα αστικά ιδεολογήματα για τα ζητήματα της οικονομίας, για το ρόλο του κράτους και την ταξική ουσία της αστικής δημοκρατίας.

 

ΣΥΣΜΠΕΙΡΩΣΗ ΚΑΙ ΔΡΑΣΗ ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΩΝ ΚΑΠΙΤΑΛΟΣΤΙΚΩΝ ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΣΕΩΝ, ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΓΑΛΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ, ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΑ ΜΕΤΩΠΑ ΠΟΥ ΑΝΟΙΓΕΙ Η ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ Η ΕΕ, Η ΕΡΓΟΔΟΣΙΑ

Α. Πάλη ενάντια στην ανατροπή των εργασιακών σχέσεων, πάλη ενάντια στις ιδιωτικοποιήσεις, διεκδίκηση ουσιαστικών αυξήσεων στους μισθούς και τις συντάξεις.

Η πάλη ενάντια στα αντεργατικά μέτρα, ο αγώνας για το δικαίωμα στη δουλιά είναι ανάγκη να συνδυάζει την υπεράσπιση των κατακτήσεων με την προβολή και διεκδίκηση πιο ολοκληρωμένων αιτημάτων:

Μείωση των ωρών εργασίας και σταθερό ημερήσιο εργάσιμο χρόνο, όπως συγκεκριμενοποιείται στο αίτημα για 7ωρο - 5ήμερο - 35ωρο. Σταθερή εργασία με πλήρη κοινωνικά, ασφαλιστικά δικαιώματα.

Οι διεκδικήσεις για την αύξηση των μισθών και των συντάξεων να αναδείχνουν το κριτήριο της κάλυψης των συνολικών σύγχρονων αναγκών των εργατικής οικογένειας. Να παίρνουν υπόψη τους τη νέα κατάσταση που διαμορφώνεται με το ευρώ, τις ανατιμήσεις, τις συνέπειες από την εμπορευματοποίηση της υγείας και της παιδείας.

Να αντιπαλεύεται συστηματικά η πολιτική της επιδοματολογίας και παράλληλα να δυναμώσουν οι διεκδικήσεις για την αύξηση των επιδομάτων που απαντούν σε κοινωνικές ανάγκες.

Βάση του διεκδικητικού πλαισίου για φέτος είναι οι στόχοι για 300.000 δρχ κατώτερο μισθό,12.000 δρχ κατώτερο μεροκάματο, 250.000 δρχ κατώτερη σύνταξη.

Οι διεκδικήσεις να μην περιορίζονται στα κατώτερα όρια μισθών, ημερομισθίων και συντάξεων. Να προσαρμόζονται σε όλα τα επίπεδα.

Να διεκδικείται επιθετικά και να προσαρμόζεται στις νέες συνθήκες η αύξηση του αφορολόγητου ορίου των μισθωτών. Να εντάσσεται στο διεκδικητικό πλαίσιο των συνδικάτων η μείωση της φορολογίας των εργαζομένων και η αύξηση της φορολογίας του κεφαλαίου, η κατάργηση της έμμεσης φορολογίας σε βασικά είδη λαϊκής κατανάλωσης.

Β. Πάλη για δημόσια κοινωνική ασφάλιση για όλο το λαό, για αποκλειστικά δημόσια δωρεά υγεία - πρόνοια.

Επικεντρώνουμε τον προσανατολισμό μας στο σ.κ. στην κατεύθυνση της αποκάλυψης και της αντιμετώπισης των κυβερνητικών, εργοδοτικών στόχων για τον περιορισμό της συμμετοχής του κράτους και της εργοδοσίας στη στήριξη του κοινωνικοασφαλιστικού συστήματος, στο φόρτωμα ακόμα μεγαλύτερων βαρών στις πλάτες των εργαζομένων και στην επιδείνωση των όρων προστασίας της υγείας των λαϊκών στρωμάτων, στη βάση ανταποδοτικών και ιδιωτικοποιημένων συστημάτων ασφάλισης.

Παλεύουμε ενάντια σε κάθε μορφή «διαλόγου» και συναίνεσης των συνδικαλιστικών οργάνων για την προώθηση των αντεργατικών μέτρων της κυβέρνησης.

Προετοιμαζόμαστε ολόπλευρα για τη δημιουργία μαζικού - μαχητικού κινήματος που θα μπει εμπόδιο στα αντεργατικά μέτρα στα αντεργατικά σχέδια της κυβέρνησης, της ΝΔ του μεγάλου κεφαλαίου.

Προβάλλουμε τη συνολική μας πρόταση για Δημόσια Κοινωνική Ασφάλιση για όλο το λαό, με αναβαθμισμένα συνταξιοδοτικά δικαιώματα, αποκλειστικά δημόσια, δωρεάν υπηρεσίες υγείας και πρόνοιας. Για κατάργηση της επιχειρηματικής δραστηριότητας στους κρίσιμους αυτούς τομείς. Ιδιαίτερη προβολή της ανάγκης για την ανάπτυξη προληπτικής ιατρικής και πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, μέσα στο δημόσιο σύστημα υγείας.

Να απευθυνθούμε ιδιαίτερα στις εργαζόμενες γυναίκες, στις μητέρες. Να απαιτήσουμε την ικανοποίηση αιτημάτων που αφορούν στην προστασία της μητρότητας, στη δημιουργία δημόσιων παιδικών κέντρων, ειδικά μέτρα για την προστασία της υγείας του γυναικείου πληθυσμού, να διεκδικηθούν ευνοϊκές ρυθμίσεις στα ιδιαίτερα προβλήματα που αντιμετωπίζουν τα Ατομα με Ειδικές Ανάγκες.

Να ξεπεράσουμε τις καθυστερήσεις και να αναβαθμίσουμε τη δράση μας για την υπεράσπιση της ζωής και της ασφάλειας της εργατικής τάξης στους χώρους δουλιάς, να δυναμώσουμε το μέτωπο ενάντια στις αιτίες που γεννούν τα εργατικά ατυχήματα και τις επαγγελματικές ασθένειες.

Γ. Πάλη για το δικαίωμα στη μόρφωση.

Να πρωτοστατήσουμε για την ένταξη των στόχων πάλης για την παιδεία στο διεκδικητικό πλαίσιο των σωματείων, των ομοσπονδιών, των ΕΚ. Να λαμβάνονται σε τακτική βάση πρωτοβουλίες ενημέρωσης των εργαζομένων. Να αναπτυχθούν οι δεσμοί και να συντονιστεί ο αγώνας με το κίνημα των μαθητών, των γονέων, των εκπαιδευτικών.

Απαλλαγή της λαϊκής οικογένειας από τα δυσβάστακτα οικονομικά βάρη της εκπαίδευσης. ΟΧΙ στη μόρφωση - εμπόρευμα. Κάλυψη του συνόλου των εκπαιδευτικών αναγκών μέσα από το δημόσιο και δωρεάν εκπαιδευτικό σύστημα, στην κατεύθυνση της κατάργησης κάθε μορφής ιδιωτικής εκπαίδευσης.

Ολόπλευρη γενική μόρφωση για όλους τους νέους έως την ηλικία των 18 χρόνων.

Ενιαίο δωδεκάχρονο σχολείο για όλους. Επαγγελματική εκπαίδευση δημόσια και δωρεάν πάνω στο υπόβαθρο μιας ουσιαστικής και στερεής γενικής μόρφωσης, κοινής για όλους.

Ριζική αλλαγή στο περιεχόμενο (αναλυτικά προγράμματα, βιβλία) και στη λειτουργία του σχολείου.

Ενιαία, πραγματική ανώτατη εκπαίδευση. Ερευνα στην υπηρεσία των λαϊκών αναγκών με πλήρη χρηματοδότηση από το κράτος.

Αύξηση των δαπανών για την παιδεία.

Δ. Πάλη για την υπεράσπιση - διεύρυνση των δημοκρατικών δικαιωμάτων και λαϊκών ελευθεριών.

Οργανώνουμε την πάλη για την αντιμετώπιση της επίθεσης που έχουν εξαπολύσει οι δυνάμεις του κεφαλαίου ενάντια στα δημοκρατικά δικαιώματα και τις λαϊκές ελευθερίες, για να καταργηθεί στην πράξη ο «τρομονόμος» και ο «ευρωτρομονόμος», να εμποδιστεί το νομοσχέδιο που ετοιμάζει η κυβέρνηση για την απαγόρευση των διαδηλώσεων.

Ανοίγουμε με μεγαλύτερη αποφασιστικότητα το ζήτημα της δημοκρατίας στους τόπους δουλιάς, της υπεράσπισης του δικαιώματος της απεργίας ενάντια στις εργοδοτικές και κρατικές επεμβάσεις.

Πρωτοστατούμε στην πάλη για την υπεράσπιση των εργασιακών, κοινωνικών και πολιτικών δικαιωμάτων των μεταναστών. Για τη νομιμοποίησή τους, ενάντια σε κάθε εκδήλωση ρατσισμού, τρομοκρατίας, φυλετικών, εθνικών ή θρησκευτικών διακρίσεων.

Ε. Ανάπτυξη της αντιιμπεριαλιστικής πάλης.

Να πρωτοστατήσουμε στον αγώνα για την κινητοποίηση της εργατικής τάξης και τη δημιουργία ενιαίου μετώπου πάλης κατά των ιμπεριαλιστικών επεμβάσεων, του νέου δόγματος του ΝΑΤΟ, των δυνάμεων ταχείας επέμβασης, των εξοπλισμών, του μισθοφορικού στρατού, της συμμετοχής της χώρας στους ιμπεριαλιστικούς σχεδιασμούς και την εκχώρηση κυριαρχικών δικαιωμάτων.

Να ανοίξει αποφασιστικά μέτωπο μέσα στα συνδικάτα, στους τόπους δουλιάς ενάντια στις ιμπεριαλιστικές ενώσεις (ΝΑΤΟ, ΕΕ), να κατακτά έδαφος η αναγκαιότητα της αποδέσμευσης της χώρας μας από αυτές.

Να δυναμώσει ο αγώνας ενάντια στον περιορισμό των δημοκρατικών δικαιωμάτων και ελευθεριών, σ' όλο τον κόσμο. Να οργανωθούν καμπάνιες διεθνιστικής αλληλεγγύης, για τη στήριξη των λαών που αντιμετωπίζουν τις ιμπεριαλιστικές επεμβάσεις, για τους αγωνιστές που διώκονται.

 

ΑΝΟΔΟΣ ΤΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΤΗΣ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΣΤΟ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ, ΣΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΑΓΩΝΩΝ

Ξεχωριστή σημασία έχει η δουλιά στη «νέα βάρδια» της εργατικής τάξης, για να ανέβει αισθητά η οργάνωση των νέων εργαζομένων στα σωματεία και η πάλη τους για μόρφωση και δουλιά με δικαιώματα.

Το άνοιγμα των γραμμών και της λειτουργίας του εργατικού κινήματος στους νέους εργάτες πρέπει να φανεί άμεσα και με μαζικούς όρους από τα σωματεία, ομοσπονδίες, εργατικά κέντρα, όπου οι ταξικές δυνάμεις είναι πλειοψηφία.

Στο πλαίσιο αυτό χρειάζεται να εξασφαλίσουμε καλύτερο συντονισμό, σχεδιασμό, και πάρα πέρα επεξεργασία των αιτημάτων, ώστε να ενισχύεται η παρέμβαση σε τόπους δουλιάς και κλάδους που απασχολείται η νεολαία, σε εκπαιδευτικούς χώρους (ΙΕΚ, κέντρα ελεύθερων σπουδών κ.ά.) αλλά και σε όλους τους εκπαιδευτικούς χώρους (ΤΕΕ, Λύκεια, ΑΕΙ, ΤΕΙ ).

Να αξιοποιηθούν οι δυνατότητες για τη δημιουργία εργατικών λεσχών. Να συγκροτηθούν ομάδες νέων που θα στηρίξουν πολιτιστικές δραστηριότητες των συνδικάτων, την ανάπτυξη της ερασιτεχνικής δημιουργίας.

Στην προσπάθεια ανοίγματος του ΠΑΜΕ στους νέους εργαζόμενους μπορεί να παίξει σημαντικό ρόλο η Γραμματεία Νέων του ΠΑΜΕ, που πρέπει να στηριχτεί αποφασιστικά από τις δυνάμεις μας.

 

ΝΑ ΣΥΜΒΑΛΛΟΥΜΕ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΜΜΑΧΙΑΣ, ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΤΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΤΑΞΗΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΕΒΕ ΚΑΙ ΤΗ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΑ ΑΓΡΟΤΙΑ

Να συμβάλλουμε στην ανάπτυξη της κοινωνικής συμμαχίας, των κοινών αγώνων της εργατικής τάξης με τους ΕΒΕ και τη μικρομεσαία αγροτιά

Το καθήκον προώθησης της κοινωνικής συμμαχίας εκφράζει επιτακτική αναγκαιότητα, αποτελεί έναν από τους πιο βασικούς παράγοντες για την αντιμετώπιση των διασπαστικών ενεργειών της άρχουσας τάξης και της κυβέρνησης, για τη μαζικοποίηση και την αποτελεσματικότητα των αγώνων.

Απαιτούνται πρωτοβουλίες από τις κομματικές οργανώσεις, από τις ταξικές δυνάμεις για να αναπτυχθούν κοινές δραστηριότητες και μέτωπα συσπείρωσης και συνεργασίας κατά τομέα και κλάδο, με βάση τα κοινά συμφέροντα, τον αγώνα ενάντια στις καπιταλιστικές αναδιαρθρώσεις που διαπερνούν και οξύνουν όλα τα προβλήματα της εργατικής τάξης, της μικρομεσαίας αγροτιάς, των μικρομεσαίων στρωμάτων της πόλης.

Ταυτόχρονα μπορεί να δοθεί ιδιαίτερη ώθηση στην κοινωνική συμμαχία μέσα από ορισμένα προβλήματα όπως είναι το πρόβλημα της κοινωνικής ασφάλισης, της παιδείας, των δημοκρατικών δικαιωμάτων, των ιδιωτικοποιήσεων, της πάλης κατά του ιμπεριαλιστικού πολέμου, για τα προβλήματα των ναρκωτικών, της σήψης και διαφθοράς, για τα προβλήματα της νεολαίας κλπ.

 

ΤΟ ΠΑΝΕΡΓΑΤΙΚΟ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ

Το ΠΑΜΕ αποτελεί χώρο ταξικής συσπείρωσης συνδικάτων, συνδικαλιστών, συντονιστικών επιτροπών, επιτροπών αγώνα που παλεύουν συντονισμένα, πανελλαδικά με όρους μαζικού κινήματος.

Απέκτησε υπόσταση αλλά και γιατί αποτελείται από μαζικές συνδικαλιστικές οργανώσεις, ομοσπονδίες, Εργατικά Κέντρα, δεκάδες Πρωτοβάθμια Σωματεία, συνδικαλιστές που ανήκουν στο ΚΚΕ, στο ΔΗΚΚΙ, στην Κομμουνιστική Ανανέωση, και άλλα ανένταχτα στελέχη.

Να συμβάλλουμε ώστε το ΠΑΜΕ να αναδειχτεί και να καταξιωθεί στη συνείδηση των εργαζομένων ως ο κύριος πόλος συσπείρωσης και έκφρασης των συμφερόντων τους, των αγώνων τους στις γραμμές του συνδικαλιστικού κινήματος, αλλά και γενικότερα στο λαϊκό κίνημα από κοινού με τα άλλα λαϊκά στρώματα. Να αναδειχτεί ως ο πραγματικός φορέας που εκφράζει τα συμφέροντα των εργατοϋπαλλήλων του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα, ως ο φορέας που μπορεί να συντονίσει την πάλη τους και να παίξει σοβαρό ρόλο στην ανάπτυξη κοινωνικών συμμαχιών με τα άλλα λαϊκά στρώματα.

Να συμβάλλουμε ώστε να αναπτύσσει αυτοτελή δράση για την οργάνωση του αγώνα των εργατοϋπαλλήλων.

Ταυτόχρονα να ενταθεί η παρέμβαση των ταξικών δυνάμεων σε όλα τα επίπεδα του συνδικαλιστικού κινήματος, από τη ΓΣΕΕ και την ΑΔΕΔΥ ως και το ποιο νεότερο σωματείο. Να ασκείται η μεγαλύτερη δυνατή πίεση στις συμβιβασμένες ηγεσίες, να ενημερώνονται συστηματικά οι εργαζόμενοι, να ενισχύεται η προσπάθεια για την αλλαγή των συσχετισμών μέσα από την άνοδο της δράσης του ΠΑΜΕ.

Να κάνει το ΠΑΜΕ ακόμα πιο ουσιαστικά βήματα στην οργάνωση της εργατικής τάξης στα σωματεία, στη συμμετοχή στις συνδικαλιστικές δραστηριότητες και διαδικασίες, αφού είναι γεγονός ότι μεγάλο τμήμα των εργατοϋπαλλήλων και ιδιαίτερα των νέων, των γυναικών, των ξένων εργατών παραμένει ασυνδικάλιστο.

Να φτάνει η φωνή του παντού, από πάνω μέχρι κάτω. Να οργανώνει συστηματικά συσκέψεις, συνελεύσεις, να ριζώνει μέσα στους εργαζόμενους, στους τόπους δουλιάς. Να καλλιεργεί την ενεργητική στάση και τη συμμετοχή των εργαζομένων στις διαδικασίες του κινήματος.

Να διευρύνει τη συσπείρωση και την κοινή δράση με συνδικάτα, συνδικαλιστές, εργαζόμενους που μπορεί να μη συμφωνούν με όλο το πλαίσιο και τους στόχους του ΠΑΜΕ, αλλά βλέπουν σ' αυτό μια συνεπή αγωνιστική δύναμη, κατανοούν την ανάγκη της κοινής δράσης.

Να προωθεί την κοινή δράση με τη μικρομεσαία αγροτιά και τους ΕΒΕ, με τις αγωνιστικές κινήσεις που δρουν σ' αυτά τα κινήματα.

 

ΟΡΙΣΜΕΝΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΣΤΗ ΔΡΑΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΔΙΚΑΤΩΝ
ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΔΟΜΗΣ ΤΟΥ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΣ

Ο αγώνας για τον ταξικό προσανατολισμό του σ.κ., για την ενότητα της εργατικής τάξης απαιτεί επίμονη, συστηματική ιδεολογικοπολιτική δουλιά, οργάνωση των Ελλήνων και ξένων εργατών στα συνδικάτα, αλλά και αλλαγές στη δομή του σ.κ.

Αποκτά ιδιαίτερη σημασία η κλαδική οργάνωση του σ.κ., η οργάνωση της εργατικής τάξης στα σωματεία και τις επιτροπές αγώνα στους τόπους δουλιάς, ανεξάρτητα από σχέσεις εργασίας.

Ρίχνουμε βάρος εκεί που είναι συγκεντρωμένη η εργατική τάξη, σε βιομηχανικούς κλάδους, σε επιχειρησιακές μονάδες και εργασιακούς χώρους του Δημοσίου, που έχουν ιδιαίτερη σημασία από την άποψη της προοπτικής της πάλης μας.

Οργανώνουμε πλατιά διαφωτιστική καμπάνια μέσα στους εργαζόμενους, ώστε να κατανοηθεί η αναγκαιότητα των αλλαγών στη δομή του σ.κ. και η προώθησή τους να γίνει δική τους υπόθεση.

 

Η ΔΟΥΛΙΑ ΤΗΣ ΕΣΑΚ ΣΤΙΣ ΝΕΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ

Η ΕΣΑΚ παραμένει η συνδικαλιστική παράταξη του ΚΚΕ. Αφετηριακό σημείο των αλλαγών που προωθούνται είναι η ανάληψη της πλήρους καθοδηγητικής ευθύνης από τα καθοδηγητικά όργανα και τις κομματικές οργανώσεις, για την ιδεολογική - πολιτική και μαζική πάλη

Οι αλλαγές στην ΕΣΑΚ αφορούν στα εξής ζητήματα:

Να συγκροτηθεί ένα γραφείο σε κεντρικό επίπεδο που θα συμβάλλει κυρίως στην παρακολούθηση των αρχαιρεσιών και των συνεδρίων των δευτεροβάθμιων συνδικαλιστικών οργανώσεων, στην προσπάθεια για την αλλαγή των συσχετισμών δύναμης, σε παρεμβάσεις για ζητήματα που αφορούν την εργατική τάξη και το συνδικαλιστικό κίνημα. Να μην υπάρχει η καθετοποιημένη δομή. Δηλαδή, να καταργηθεί η Εκτελεστική Επιτροπή και τα ενδιάμεσα όργανα, οι τοπικές επιτροπές και οι γραμματείες στους χώρους Κοινής Ωφέλειας και Τραπεζών.

Στο επίπεδο των πρωτοβάθμιων σωματείων, κλάδων και χώρων δουλιάς, να παραμείνουν οι κλαδικές ομάδες και παρατάξεις της ΕΣΑΚ σαν χώρος συσπείρωσης και προετοιμασίας των φίλων του Κόμματος, ώστε από κοινού με τις κομματικές δυνάμεις να κινητοποιούνται οργανωμένα σε ενιαία κατεύθυνση για τα προβλήματα των εργαζομένων, να δίνουν τη μάχη ενάντια στις δυνάμεις του συμβιβασμού και να συμβάλλουν στην προσπάθεια για τη διεύρυνση της ταξικής συσπείρωσης, την ισχυροποίηση του ΠΑΜΕ και την ανάπτυξη των αγώνων του.

Την καθοδηγητική ευθύνη των κλαδικών ομάδων και παρατάξεων της ΕΣΑΚ την έχουν οι αντίστοιχες Κομματικές Οργανώσεις.

Στο επίπεδο της ΓΣΕΕ, της ΑΔΕΔΥ, στις ομοσπονδίες, στα πανελλαδικά σωματεία και τα εργατικά κέντρα, η παράταξη θα εκφράζεται από τους αντίστοιχους συνδυασμούς.

Ο συντονισμός της δράσης των δυνάμεών μας που δρουν σ' αυτές τις οργανώσεις θα εξασφαλίζεται μέσω των αντίστοιχων κομματικών ομάδων και με συσκέψεις συνδικαλιστών με ευθύνη του Κόμματος.

 

ΔΙΕΘΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΠΑΛΗΣ

Το επόμενο διάστημα να ληφθούν συγκεκριμένες πρωτοβουλίες από το Κόμμα μας με άλλα ΚΚ σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο. Ταυτόχρονα ανάλογες πρωτοβουλίες αναλαμβάνουν ταξικά συνδικάτα στην κατεύθυνση της απόκτησης επαφής, της επικοινωνίας και της ενίσχυσης των σχέσεων με ταξικές δυνάμεις των Βαλκανίων, της Ευρώπης και του παγκόσμιου κινήματος. Να συμβάλλουμε μαζί με άλλες δυνάμεις στη δημιουργία των προϋποθέσεων για τη διακριτή παρουσία και δράση του ταξικού κινήματος.

Να στηρίξουμε το ΠΑΜΕ και τα ταξικά συνδικάτα, ώστε να δουλέψουν συστηματικά επιδιώκοντας διμερείς και πολυμερείς συναντήσεις. Να εκφράζουν την αλληλεγγύη τους στους αγώνες που αναπτύσσουν οι εργαζόμενοι σε άλλες χώρες, να προσανατολιστούν στην κοινή δράση των εργαζομένων στα διεθνικά μονοπώλια, στις μητρικές και τις θυγατρικές επιχειρήσεις.

Στηρίζουμε τις προσπάθειες του ΠΑΜΕ για το Συντονισμό της δράσης των ταξικών δυνάμεων μέσω της πρωτοβουλίας του ΑΝΕΣΥ και τη συμμετοχή στις δραστηριότητες της ΠΣΟ.

Αποκτά ιδιαίτερη σημασία η επιτυχία της πανευρωπαϊκής συνάντησης συνδικάτων και συνδικαλιστών που οργανώνεται στην Αθήνα στις 1-2 Ιούνη 2002.

Συμβάλλουμε στην ανάπτυξη του αγώνα ενάντια στο ιμπεριαλιστικό σύστημα στοχεύοντας στην οργανωμένη παρουσία στις κινητοποιήσεις, στην ανάδειξη Αντιμονοπωλιακών -Αντιιμπεριαλιστικών συνθημάτων και στόχων πάλης.

Η προσπάθεια αυτή θα συνδυάζεται με την ιδεολογική διαπάλη, με την αποκάλυψη των θέσεων των δυνάμεων που προσπαθούν να χειραγωγήσουν το κίνημα και να αποσιωπήσουν την ουσία του ιμπεριαλισμού, την ταξική φύση της καπιταλιστικής ανάπτυξης.

Η υλοποίηση των αποφάσεων της πανελλαδικής συνδιάσκεψης θα δώσει στο Κόμμα μας, νέα ώθηση για το ανέβασμα του καθοδηγητικού του ρόλου, για την αποφασιστική βελτίωση της δουλιάς στο σ.κ., για την αναζωογόνηση του σ.κ. στον αγώνα για τη δημιουργία των προϋποθέσεων της συγκρότησης του Αντιιμπεριαλιστικού, Αντιμονοπωλιακού, Δημοκρατικού Μετώπου στην προοπτική της λαϊκής εξουσίας, του σοσιαλισμού.

24.2.2002