Αρχειακό υλικό (6)

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΑΧΤΙΔΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΓΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΣΥΛΛΑΛΗΤΗΡΙΟ

Κ. Κ. Ε.

Αχτίδα Λαρίσης

Εκθεση

Για το αγροτικό συλλαλητήριο της 10/7/27

 

Ι. Προπαρασκευή - Μέτρα

Η καμπάνια για την επιτυχία του συλλαλητηρίου άρχισε από τις 3 του μηνός. Το πρόγραμμα περιοδείας είχε ως εξής:

1/ Κυριακή - Τα κυριότερα χωριά του κάμπου.

2/ Δευτέρα - Ελασσώνα.

3/ Τρίτη - Φάρσαλα.

4/ Τετάρτη - Λάρισα.

5/ Πέμπτη - Δερελή.

6/ Παρασκευή - Κεσερλή.

7/ Σάββατο - Τύρναβος - Αγυιά

8/ Κυριακή - Συλλαλητήριο Λαρίσης.

Η περιοδεία δεν έγινε κανονική. Πλήρη επιτυχία είχε μόνο στα χωριά του κάμπου και στο Κεσερλή. Στο Δερελή μικρά επιτυχία. Στον Τύρναβο και Αγυιά δεν έγινε διότι ο σ. Χαϊνόγλου δεν πήγε, λόγω του γλεντιού και το ξενύχτι που έκανε την προηγούμενη βραδυά στο Καζακλάρ με τους σ. Σταυρίδη και Αγγελόπουλο. Εις παρατήρηση της Αχτιδικής Επιτροπής είπε ότι δεν είναι μηχανή, αλλά άνθρωπος.

Κατά τις περιοδείες σύμφωνα με σχετικές οδηγίες στους πυρήνες και στον αντιπρόσωπο της Α.Ε. έπρεπε να καταβληθεί προσπάθεια και για οργανωτικά ωφέλη. Αυτό όμως δεν έγινε λόγω του μικρού χρόνου παραμονής των περιοδευόντων στα χωριά. Πάντως υπάρχει βάση μεγάλη και μια μακρά περιοδεία θα φέρει τα αναμενόμενα αποτελέσματα. Η μη αποστολή όμως και άλλου βουλευτού, παρά τις υποσχέσεις του Γραμματέως του Κόμματος στον σ. Χαϊνόγλου, συνέβαλε στο να μη γίνει η περιοδεία σε όλα τα χωριά και ιδίως στα πλησιέστερα προς τη Λάρισα.

Εκ μέρους της οργανωτικής επιτροπής εγένετο έγγραφο προς το Εργατικό Κέντρο και Ομοσπονδία Επαγγελματιών για την ενίσχυση του αγώνα των αγροτών.

Η Α.Ε. στις παραμονές του συλλαλητηρίου είχε να παλέψει με το Κράτος, Εθν. Τράπεζα και Σύλλογο Εθνικής Αναγέννησης οι οποίοι μεταχειρίσθησαν όλα τα άτιμα μέσα.

Προκηρύξεις εξεδόθησαν με τις οποίες προσπαθούσαν να αποτρέψουν τους αγρότες από του να παρευρεθούν στο συλλαλητήριο. Η Εθν. Τράπεζα ειδοποίησε ότι δεν θα εδίδοντο δάνεια στους αγρότες που θα παρευρίσκοντο στο συλλαλητήριο. Η αστυνομία ετρομοκράτει τους αγρότες. Ο πρόεδρος του συλλόγου Εθν. Αναγέννηση περιήρχετο τα χωριά απειλών τους χωρικούς με διάφορα μέσα. Διετάχθησαν να εργασθούν αλωνιστικές μηχανές την ημέρα του συλλαλητηρίου.

Πλαστά τηλ/ματα εστάλησαν την παραμονή του συλλαλητηρίου περί αναβολής αυτού, πράγμα που έφερε μερικά αποτελέσματα. Οι αγρότες πέντε χωριών κατόπιν των τηλεγραφημάτων αυτών δεν παρευρέθησαν στο συλλαλητήριο, αλλ’ έστειλαν ανθρώπους να πληροφορηθούν την αιτίαν της αναβολής.

Στα μέτρα αυτά του Κράτους η Α.Ε δεν μπόρεσε ν’ αντιτάξει τίποτε ελλείψει χρημάτων. Δεν μπορούμε παρά να παρατηρήσουμε την υλική αυτή εγκατάλειψη εκ μέρους του ανωτέρου οργανισμού. Εάν μπορούσαμε να διαθέσουμε 500 τουλάχιστο δραχμές, το συλλαλητήριο θα επετύγχανε πλήρως.

Η οργάνωσή μας, λόγω της διαρροής που υπέστη αυτόν τον μήνα, επειδή τα περισσότερα σχεδόν μέλη εργάζονται στις αλωνιστικές μηχανές, δεν μπόρεσε να κάνει καλή δουλιά μέσα στην πόλη. Τα παρευρεθέντα κατά την ημέραν του συλλαλητηρίου μέλη ήσαν περί τα 10 και αυτά απασχολήθησαν με το μοίρασμα προκηρύξεων στις εισόδους της πόλης. Επειτα και η πρωτοφανής κακοκαιρία συνέβαλε στο να μη παρευρεθούν οι μικροαστοί της πόλης μας.

 

ΙΙ. Το συλλαλητήριο

Στο συλλαλητήριο παρευρέθησαν περί τους 500 - 600 αγρότες, εργάτες κ.λ.π. αγρότες ήσαν περί τους 300 - 400. Ο αριθμός αυτός των αγροτών ήτο κατά πολύ ανώτερος εκείνου που παρευρέθησαν στα προηγούμενα συλλαλητήρια που έκανε το Αροτικό Κμμα. Εργάτες και μικροεπαγγελματίες ελάχιστοι παρευρέθησαν λόγω της κακοκαιρίας.

 

ΙΙΙ. Συμπέρασμα

Από απόψεως επιδείξεως όγκου το Συλλαλητήριο ελάχιστα απόδωσε για τους παραπάνω αναφερόμενους λόγους, επίσης δε και για το ακατάλληλο του καιρού, δεδομένου ότι λόγω του αλωνισμού οι αγρότες δεν κατέρχονται στην πόλη.

Από απόψεως όμως προπαγάνδας και ζυμώσεως η επιτυχία ήτο πλήρης. Το ότι οι αγρότες Μαϊμουλιού χωρίς να τους υποδειχθεί παρά του οργανισμού έστειλαν απάντηση στο σύλλογο Εθνικής Αναγεννήσεως, αυτό μαρτυρεί ότι η ζύμωση έγινε καλή και όχι κατά τρόπο που στιγμιαία να επιδρά στους αγρότες. Εάν δε, διετίθετο είς ακόμα βουλευτής, η επιτυχία θα ήτο τεραστία και οργανωτικά ωφέλη θα είχαμε.

Επιβάλλεται η αποστολή ενός βουλευτού να περιοδεύσει ακόμα μια φορά, αλλά συστηματικά κι όλα ανεξαιρέτως τα χωριά εντός του κάμπου. Η Α.Ε. πάνω σ’ αυτό το ζήτημα επιμένει. Πρέπει όμως να ενισχυθεί και υλικώς κι όχι όπως τώρα εγκατελήφθει εντελώς από υλικής απόψεως. Η δευτέρα αυτή περιοδεία ασφαλώς θα φέρει τα ποθούμενα αποτελέσματα.

 

*****

Το απόγευμα της Κυριακής εγένετο συγκέντρωση στον Τύρναβο. Παρευρέθησαν περί τους 200 αγρότες, επίσης και εις τα Φάρσαλα εγένετο συγκέντρωση με πολύ μικρά αποτελέσματα.

Λάρισα 17 Ιουλίου 1927

Για την Α.Ε.

Ο ΓραμματεύςΟ τίτλος είναι της ΚΟΜΕΠ.