Βιβλιοπαρουσίαση - «ΑΠΟ ΤΟ 16ο ΩΣ ΤΟ 17ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΟΥ ΚΚΕ. ΝΤΟΚΟΥΜΕΝΤΑ»

«ΑΠΟ ΤΟ 16ο ΩΣ ΤΟ 17ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΟΥ ΚΚΕ. ΝΤΟΚΟΥΜΕΝΤΑ»

Εκδοση: ΚΕ του ΚΚΕ, Αθήνα 2004

Η συλλογή ντοκουμέντων «Από το 16ο ως το 17ο Συνέδριο του ΚΚΕ» εκδίδεται ενόψει του 17ου Συνεδρίου του Κόμματος ως απαραίτητο βοήθημα για τους κομμουνιστές, κομμουνίστριες, και όσους ενδιαφέρονται να έχουν μια ολοκληρωμένη εικόνα της πολιτικής του ΚΚΕ όπως εκφράστηκε στο συγκεκριμένο χρονικό διάστημα στα ντοκουμέντα των καθοδηγητικών οργάνων. Στη συλλογή μπορούν να βρουν με χρονολογική σειρά όλες τις δημοσιευμένες αποφάσεις, εισηγήσεις, διακηρύξεις, μηνύματα, ανακοινώσεις, επιστολές και χαιρετιστήρια της Κεντρικής Επιτροπής (ΚΕ), του Πολιτικού Γραφείου (ΠΓ) και της Γραμματείας της ΚΕ του ΚΚΕ, από 26.12.2000 έως 29.09.2004 καθώς και την Απόφαση της Πανελλαδικής Συνδιάσκεψης (23-24.02.2002) με θέμα «Η δράση του Κόμματος στην εργατική τάξη και το συνδικαλιστικό της κίνημα».

Η έκδοση συμπεριλαμβάνει τρία Παραρτήματα. Στο «Παράρτημα Ι» περιλαμβάνονται ανακοινώσεις του Γραφείου Τύπου της ΚΕ και άλλα υλικά από τις διεθνείς και περιφερειακές συναντήσεις Κομμουνιστικών και Εργατικών Κομμάτων που φιλοξένησε το ΚΚΕ στην Αθήνα. Στα άλλα δύο Παραρτήματα περιέχονται ντοκουμέντα περιόδων πριν το 16ο Συνέδριο. Στο «Παράρτημα ΙΙ» υπάρχουν ντοκουμέντα τα οποία δεν περιλαμβάνονται στη συλλογή «Από το 15ο ως το 16ο Συνέδριο» γιατί δημοσιοποιήθηκαν μετά την έκδοσή της. Επίσης για λόγους αρχειακής πληρότητας των συλλογών ντοκουμέντων, στην παρούσα έκδοση κρίθηκε σκόπιμο να υπάρχει και το «Παράρτημα ΙΙΙ» με ντοκουμέντα πριν το 15ο Συνέδριο (Μάης 1996) τα οποία δε συμπεριλήφθηκαν στην αντίστοιχη συλλογή για τους ίδιους λόγους.

Οι θέσεις του Κόμματος για ζητήματα της πολιτικής επικαιρότητας δημοσιοποιήθηκαν και με πολλές ανακοινώσεις του Γραφείου Τύπου της ΚΕ του ΚΚΕ που δεν ήταν δυνατό να συμπεριληφθούν σε τούτη τη συλλογή. Υπάρχουν δημοσιευμένες στην εφημερίδα Ριζοσπάστης - Οργανο της ΚΕ του ΚΚΕ και στα τεύχη του περιοδικού Κομμουνιστική Επιθεώρηση - Θεωρητικό και πολιτικό όργανο της ΚΕ του ΚΚΕ στην ενότητα «Κομματικά Ντοκουμέντα».

Τα υλικά των συνεδρίων του Κόμματος είναι δημοσιευμένα σε αυτοτελείς εκδόσεις.

Σεπτέμβρης 2004Το κείμενο είναι ο πρόλογος στην έκδοση.