ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΩΝ ΤΟΥ 17ου ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΤΟΥ ΚΚΕ

Σε ανακοίνωση της Επιτροπής Πληρεξουσίων του 17ου Συνεδρίου του ΚΚΕ τονίζονται τα παρακάτω:
Σύμφωνα με τα στοιχεία που κατατέθηκαν στην Επιτροπή Πληρεξουσίων, η σύνθεσή του παρουσιάζεται ως εξής:
Επί του συνόλου των κατατεθέντων πληρεξουσίων το ποσοστό 82% αφορά τους άνδρες και 18% τις γυναίκες.

 

ΦΥΣΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ

Η φυσική ηλικία των συνέδρων είναι η ακόλουθη:

 • Μέχρι 29 ετών το 8,2% των συνέδρων
 • Από 30 έως 39 ετών το 8,8% των συνέδρων
 • Από 40 έως 49 ετών το 37,1% των συνέδρων
 • Από 50 έως 59 ετών το 38,1% των συνέδρων
 • Από 60 έως 69 ετών το 5,2% των συνέδρων
 • Από 70 ετών και πάνω το 2,6% των συνέδρων

Ο μεγαλύτερος σε φυσική ηλικία είναι 85 ετών και ο μικρότερος 22 ετών.

 

ΚΟΜΜΑΤΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ

Η κομματική ηλικία των συνέδρων είναι η ακόλουθη:

 • Πριν το 1974 οργανώθηκε στο Κόμμα το 19,1% των συνέδρων
 • Από το 1974 έως το 1991 το 66,4% των συνέδρων
 • Μετά το 1991 το 14,5% των συνέδρων.

Η μεγαλύτερη κομματική ηλικία είναι 68 ετών και η μικρότερη 2 ετών.

 

ΚΟΜΜΑΤΙΚΗ ΙΔΙΟΤΗΤΑ

Η κομματική ιδιότητα των συνέδρων είναι η ακόλουθη:

 • Μέλη ΚΟΒ είναι το 6,3% των συνέδρων
 • Μέλη Γραφείων ΚΟΒ είναι το 0,2% των συνέδρων
 • Μέλη Αχτιδικών Επιτροπών είναι το 7,4% των συνέδρων
 • Μέλη Νομαρχιακών Επιτροπών είναι το 24,5% των συνέδρων
 • Μέλη Επιτροπών Περιοχών είναι το 34,4% των συνέδρων
 • Γραμματείς ΚΟΒ είναι το 0,4% των συνέδρων
 • Γραμματείς Αχτιδικών Επιτροπών είναι το 3,9% των συνέδρων
 • Γραμματείς Νομαρχιακών Επιτροπών είναι το 2,8% των συνέδρων
 • Γραμματείς Επιτροπών Περιοχών είναι το 1,1% των συνέδρων
 • Μέλη Τμημάτων της ΚΕ είναι το 3,7% των συνέδρων
 • Μέλη Κεντρικής Επιτροπής και Κεντρικής Επιτροπής Οικονομικού Ελέγχου είναι το 15,4% των συνέδρων.

 

ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗ ΙΔΙΟΤΗΤΑ

 • Μέλη διοίκησης πρωτοβάθμιων εργατικών οργανώσεων είναι το 15,20% των συνέδρων
 • Μέλη διοίκησης δευτεροβάθμιων εργατικών οργανώσεων είναι το 13,9% των συνέδρων
 • Μέλη διοίκησης τριτοβάθμιων εργατικών οργανώσεων είναι το 3,85% των συνέδρων.
  Επίσης, μέλη διοίκησης άλλων μαζικών οργανώσεων είναι το 23,34% των συνέδρων.

 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ

Σε ό,τι αφορά στην κοινωνική σύνθεση των συνέδρων, οι εργάτες και οι υπάλληλοι είναι το 69,2%. Από αυτούς στον ιδιωτικό τομέα εργάζονται το 58,62% και στο δημόσιο τομέα το 41,38%.

Αγρότες είναι το 3,8%, επαγγελματίες - βιοτέχνες το 5,3%, έμποροι το 0,5%, αυτοαπασχολούμενοι χωρίς προσωπικό το 3,3% και αυτοαπασχολούμενοι με προσωπικό το 3,3%. Συνταξιούχοι το 8,1%, φοιτητές - σπουδαστές το 2,4%, πανεπιστημιακοί - ερευνητές το 2,9%, καλλιτέχνες - λογοτέχνες το 1%, οικιακά το 0,2%.

 

ΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ

Απόφοιτοι δημοτικού είναι το 6,7%, γυμνασίου το 7,5%, τεχνικής σχολής το 19,2%, λυκείου το 19,2%, ΤΕΙ το 9,9%, ΑΕΙ το 30,8%, μεταπτυχιακών σπουδών το 6,7%.

Η Επιτροπή Πληρεξουσίων του 17ου Συνεδρίου του ΚΚΕ