της Σύνταξης

Κλείνει ένας χρόνος από την πραγματοποίηση της Πανελλαδικής Συνδιάσκεψης του κόμματός μας, θέμα της οποίας ήταν: «Η δράση του κόμματος για τα προβλήματα της νεολαίας. Η στήριξη της ΚΝΕ».

Με την εισήγησή της προς τη Συνδιάσκεψη, ντοκουμέντο πλέον του Κόμματος, η Κεντρική Επιτροπή δεσμευόταν:

«Ολα τα τμήματα της ΚΕ και των παρακάτω οργάνων να επεξεργαστούν τα ζητήματα της νεολαίας στον τομέα τους, να διαμορφώσουν τον προγραμματισμό τους […].

[…] Η ιδεολογική επιτροπή επίσης να εντοπίζει ιδεολογικά ζητήματα που θέλουν καλύτερη επεξεργασία με τη νεολαία. Να εξασφαλίζεται η συνεργασία με τα αντίστοιχα τμήματα της ΚΝΕ.

Η διατμηματική συνεργασία θα βοηθήσει επίσης, ώστε η επεξεργασία για τα προβλήματα της νεολαίας ή η μελέτη της πείρας να είναι ολοκληρωμένες…»[1].

Στην Απόφαση της Πανελλαδικής Συνδιάσκεψης σημειώνεται:

«Η δράση στη μαθητική, φοιτητική και σπουδάζουσα νεολαία πρέπει να αποκτήσει ταξικά χαρακτηριστικά. Στον τομέα αυτό χρειάζεται μεγαλύτερη εξειδίκευση της καθοδηγητικής δουλιάς. Να ανοιχτεί συστηματικό ιδεολογικό, πολιτικό και γενικότερο μορφωτικό μέτωπο με το περιεχόμενο σπουδών και γενικότερα με την πλήρη εμπορευματοποίηση - αγοραιοποίηση της Παιδείας. Και όσον αφορά το κόστος, αλλά και τις ιδέες που προάγει, καθώς υποτάσσονται τα πάντα στην επιχειρηματικότητα και ανταγωνιστικότητα.

Για τη φοιτητική και σπουδάζουσα νεολαία της ΚΝΕ τίθεται πιο έντονα το θέμα της μαρξιστικής παιδείας, και γενικά, αλλά και στο αντικείμενο που σπουδάζουν. Διαφορετικά, θα είναι ευάλωτοι στις αστικές θεωρίες και στην αντιεπιστημονική μεθοδολογία. Ο προσανατολισμός αυτός είναι μέρος της βοήθειας για να ανταποκριθούν ως αγωνιστές, κομμουνιστές επιστήμονες. Ειδικός σχεδιασμός απαιτείται για τα μέλη και στελέχη της ΚΝΕ που περνάνε τις μεταπτυχιακές σπουδές.

Η διείσδυση στην Ανώτατη Παιδεία των επιχειρήσεων, οι καθορισμένοι στόχοι που υπηρετούν τα κοινοτικά κονδύλια, δηλαδή η εξαγορασμένη και υποταγμένη έρευνα στα κέρδη, αποτελεί μέγιστο κίνδυνο και για τη μόρφωση και κατάρτιση των φοιτητών και σπουδαστών, αλλά και για τους κοινωνικοπολιτικούς προσανατολισμούς τους, για τη διαπαιδαγώγησή τους, γενικότερα.

Οι δυσκολίες πολλαπλασιάζονται, διότι στους χώρους της έχουν ενσωματωθεί σημαντικές δυνάμεις του επιστημονικού δυναμικού. Αλλοι γιατί η σημερινή κατάσταση τους προσφέρει οικονομικά οφέλη και άλλοι κάτω από την πίεση και την ελπίδα εξέλιξης»[2].

Μερικούς μήνες αργότερα, το Μάϊο του 2006, πραγματοποιήθηκε το 9ο Συνέδριο της ΚΝΕ, η Απόφαση του οποίου περιλαμβάνει -μεταξύ των καθηκόντων ως το 10ο Συνέδριο- το στόχο «να αποκτήσει ανώτερο και πιο ουσιαστικό περιεχόμενο η ιδεολογική - μορφωτική και διαπαιδαγωγητική δουλιά στην ΚΝΕ». Προσδιορίζει την ανάγκη να αποκτήσουν οι κνίτες και οι κνίτισσες τις απαιτούμενες ικανότητες και δυνατότητες, «ανυπότακτη στάση, για να ανταποκρίνονται στα σύνθετα καθήκοντα του αγώνα, στις υποχρεώσεις τους στο οικογενειακό και φιλικό περιβάλλον. Ν’ αποκτούν ικανότητες και δυνατότητες σύνδεσής τους με τις πλατιές μάζες της νεολαίας»[3].

Ειδικότερα στο κεφάλαιο «Για την ένταση της πολιτικής, ιδεολογικής παρέμβασης της ΚΝΕ στη νεολαία και το κίνημά της» αναφέρει:

«Προβάλλουμε επιθετικά την αναγκαιότητα και επικαιρότητα του Σοσιαλισμού, υπερασπίζοντας τις κατακτήσεις και τα επιτεύγματά του, την προσφορά του στην ανθρωπότητα»[4].

[…] «Στους φοιτητές και σπουδαστές να καλλιεργηθεί η ενασχόληση με το περιεχόμενο σπουδών. Χρειάζεται πιο εξειδικευμένη προσέγγιση, με βάση το επιστημονικό αντικείμενο, για να αντιμετωπίζουμε τα ιδεολογήματα και τα ρεύματα της αστικής ιδεολογίας, η οποία αναπαράγεται μέσα στα ΑΕΙ-ΤΕΙ. Πιο αποφασιστικά να αναδειχτεί η σχέση της επιστήμης με την εργασία και την οικονομία, ο κοινωνικός ρόλος της επιστήμης»[5].

Από τα παραπάνω προκύπτει η ανάγκη να συμβάλλουν η ΚΕ και τα επιτελεία της, ώστε το περιεχόμενο ζωής και δράσης των μελών της ΚΝΕ να συνδυάζει: μαρξιστική θεωρητική μόρφωση, βαθιά αφομοίωση της στρατηγικής του ΚΚΕ, ικανότητα ταξικής και επιστημονικής ερμηνείας των εξελίξεων, μαχητική πρωτοπόρα δράση όπου ζουν, μορφώνονται, εργάζονται οι νέοι και οι νέες. Στη σκέψη, στη στάση, στη δράση των κνιτών και κνιτισσών οι νέες και οι νέοι να βλέπουν ενσαρκωμένη τη δυνατότητα μιας ζωής που αναπτύσσει την προσωπικότητα σύμφωνα με την αντικειμενική ταξική της θέση και την προοπτική ικανοποίησης των αναγκών της.

Με άλλα λόγια, πρόκειται για μια μακρόχρονη πορεία διαμόρφωσης της νέας και του νέου κομμουνιστή, με βαθιά ταξική συνείδηση, ριζοσπαστική θέληση και δράση φυσικού ηγέτη στις περισσότερο ή λιγότερο αυθόρμητες αντιδράσεις, εξεγέρσεις ευρύτερων δυνάμεων, ώστε αυτές να μπορέσουν να αποκτούν χαρακτηριστικά ανατρεπτικής οργάνωσης, ανατρεπτικής κοινωνικής και πολιτικής διεκδίκησης.

Δεν πρόκειται για στόχους και καθήκοντα ενός χρόνου ή μιας στενά καθορισμένης περιόδου. Ομως θα ήταν ολέθριο λάθος να μείνουν απροσδιόριστα στο χρόνο, να μετατεθούν για χρονική περίοδο που θα φέρει «πιο αυθόρμητα μαζικά ξεσπάσματα». Πρόκειται για στοχεύσεις και καθήκοντα στα οποία η πρόοδος μπορεί και πρέπει να είναι μετρήσιμη. Η ίδια η ζωή φέρνει καθημερινά τις αντίστοιχες προκλήσεις, που πρώτ’ απ’ όλα είναι προκλήσεις για το Κόμμα.

Το 32ο Φεστιβάλ της ΚΝΕ και του «Οδηγητή» ήταν μια τέτοια πρόκληση. Η Ιδεολογική Επιτροπή της ΚΕ και η Συντακτική Επιτροπή της ΚΟΜΕΠ είδαν ως μια καλή ευκαιρία μιας πρώτης προσπάθειας, να προετοιμάσουν μια έκδοση της ΚΟΜΕΠ ειδικά αφιερωμένης στο θέμα της μαρξιστικής παιδείας σε κριτική αντιπαράθεση με τις αστικές θεωρίες και την αντιεπιστημονική μεθοδολογία κατά επιστημονικό αντικείμενο.

Προσπαθήσαμε να δουλέψουμε στο πνεύμα των κατευθύνσεων των αποφάσεων της Πανελλαδικής Συνδιάσκεψης. Δηλαδή, η συγκεκριμενοποίηση των θεμάτων, η επιλογή των συντρόφων και συντροφισσών για τη συγγραφή των κειμένων, η διαδικασία επεξεργασίας των θεμάτων, όλα αυτά να προωθούν τη διατμηματική συνεργασία, άμεσα με τα τμήματα Παιδείας και Ιστορίας της ΚΕ, τη συνεργασία με την Κομματική Οργάνωση Αθήνας (ΚΟΑ) που έχει στην ευθύνη της την Οργάνωση Σπουδάζουσας της ΚΝΕ στην Αττική, να ενεργοποιούν τις ίδιες τις δυνάμεις της ΚΝΕ.

Η όλη διαδικασία να συμβάλει ώστε να μπουν και ν’ αξιοποιηθούν περαιτέρω οι νέες και νέοι κομμουνιστές επιστήμονες, από αυτούς που πήραν μέρος στα σεμινάρια μελέτης του «Κεφαλαίου» στο ΚΜΕ, στα σεμινάρια Φιλοσοφίας και Πολιτικής Οικονομίας της ΚΕ του ΚΚΕ. Ακόμη, ν’ αξιοποιηθούν νέα στελέχη της ΚΝΕ που αναδείχτηκαν στο 9ο Συνέδριό της.

Η προσπάθεια αυτή έγινε μέσα στο καμίνι της πάλης σε όλα τα πεδία: Μέσα στους φοιτητικούς αγώνες ενάντια στο νόμο-πλαίσιο για την Ανώτατη Εκπαίδευση που αποτελεί ένα «σύγχρονο πλαίσιο» ταξικών φραγμών. Μέσα στις σχεδόν καθημερινές εκδηλώσεις καταδίκης των δολοφονικών ιμπεριαλιστικών επιδρομών του Ισραήλ ενάντια στους Παλαιστινίους και το Λίβανο, ενάντια σε άμαχο πληθυσμό. Μέσα στους γενικότερους κοινωνικούς και πολιτικούς αγώνες με ιδιαίτερη την πάλη για την καταδίκη της αντεργατικής - αντιλαϊκής πολιτικής των αστικών κομμάτων της ΝΔ και του ΠΑΣΟΚ στις επερχόμενες δημοτικές και νομαρχιακές εκλογές. Μέσα στη συνολική προσπάθεια ν’ αποκαλυφθούν στην κρίση των νεαρών αλλά και πιο ώριμης ηλικίας ανθρώπων οι μεθοδεύσεις ανακοπής της τάσης κοινωνικού ριζοσπαστισμού, που στηρίζεται στις εμπειρίες της αντιλαϊκής διακυβέρνησης τόσο της ΝΔ όσο και του ΠΑΣΟΚ. Στην προσπάθεια ν’ αποκαλυφθεί ο ρόλος του ΣΥΝ στα αντιλαϊκά σχέδια κεντρο-αριστερών αναχωμάτων, όχι μόνο στο επίπεδο της διακυβέρνησης, αλλά και στο επίπεδο της οργάνωσης και διαμαρτυρίας των μαζών.

Η προσπάθεια να μπουν νέες και νέοι κομμουνιστές φοιτητές και επιστήμονες σε μια πιο συστηματική διαδικασία μαρξιστικής μόρφωσης και κριτικής των αστικών θεωριών που διδάσκονται στα πανεπιστήμια, έγινε σε συνθήκες που οι κνίτες και οι κνίτισσες δούλεψαν για την επιτυχία προφεστιβαλικών εκδηλώσεων. Την ίδια περίοδο που μαζί με τα μέλη του Κόμματος ήθελαν να δώσουν το δικό τους αγωνιστικό «παρών» στο Γράμμο, τιμώντας τα 60 χρόνια από το ξεκίνημα του Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδας -ΔΣΕ- την εκδήλωση της ΚΕ του ΚΚΕ με την αποκάλυψη του μνημείου στη Λυκόραχη.

Το Κόμμα και η ΚΝΕ έκαναν άλλη μια συστηματική προσπάθεια να συνδυάσουν τη μαχητική πολιτική δράση με την επαναστατική ιδεολογική δουλιά, εμπνευσμένοι από το Λένιν, το μεγάλο κομμουνιστή επαναστάτη στη θεωρία και στη δράση, ηγέτη της Σοσιαλιστικής Επανάστασης στη Ρωσία το 1917.

Η Συντακτική Επιτροπή της ΚΟΜΕΠ έκρινε σκόπιμο να διαθέσει σε αυτή την προσπάθεια περισσότερες σελίδες από αυτές που αναλογούν σε μια έκδοσή της. Αποφάσισε να διαθέσει διπλή έκδοση στην όλη προσπάθεια, στο αφιέρωμα: «Η ταξικότητα στην εκπαίδευση και στις επιστήμες».

Ετσι, σε αυτό το διπλό τεύχος, ως πρώτη προσπάθεια δημοσιεύονται κείμενα που αφορούν την αστική πολιτική οικονομία, τις κοινωνικές επιστήμες, το Δίκαιο, τη σχέση Φιλοσοφίας φυσικών επιστημών, αλλά και την Ιστορία, όπου το σχετικό κείμενο ανασκευάζει τα συνειδητά μυθεύματα περί αφανισμού του ποντιακού ελληνισμού από τη Σοβιετική Ενωση.

Δημοσιεύονται επίσης: Αρθρο για το ταξικό περιεχόμενο των μεταρρυθμίσεων στην Ανώτατη Εκπαίδευση. Αρθρο για το ρόλο του κομμουνιστή εκπαιδευτικού. Η ομιλία της ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ στο 9ο Συνέδριο της ΚΝΕ και η Απόφαση του 9ου Συνεδρίου.

Οπως σε κάθε έκδοση, περιλαμβάνονται όλα τα κομματικά ντοκουμέντα της περιόδου, μεταξύ αυτών και η Διακήρυξη της ΚΕ «Για τα 60 χρόνια του ΔΣΕ (1946-1949) και η Ανακοίνωση του ΠΓ της ΚΕ «Για την ιμπεριαλιστική επίθεση του Ισραήλ κατά των λαών της Παλαιστίνης και του Λιβάνου».

Τέλος η Διεύθυνση και η Συντακτική Επιτροπή της ΚΟΜΕΠ ενημερώνουν τους αναγνώστες και τις αναγνώστριες του περιοδικού, για μια αλλαγή στις ημερομηνίες έκδοσης και κυκλοφορίας κάθε τεύχους της ΚΟΜΕΠ.

Μέχρι και το προηγούμενο τεύχος Νο 3/2006, η έκδοση κυκλοφορούσε στο τελευταίο δεκαήμερο των ζυγών μηνών του έτους.

Από αυτό το διπλό τεύχος Νο 4 - 5/2006, η έκδοση θα κυκλοφορεί στο πρώτο δεκαπενθήμερο των μονών μηνών του έτους. Αυτή η αλλαγή διευκολύνει να συμπίπτουν οι αναγραφόμενοι μήνες με την έναρξη της κυκλοφορίας και όχι με το τέλος της. Επομένως, διευκολύνεται καλύτερα και η όποια αξιοποίηση ιστορικών επετείων στην αρθρογραφία που συνδέει το χτες με το σήμερα και το αύριο.

Η παρούσα έκδοση καλύπτει συνολικά τους μήνες Ιούλιο - Αύγουστο - Σεπτέμβριο - Οκτώβριο 2006 και αυτό εκφράζεται με τη διπλάσια ύλη της. Για να μπορέσουν να καλυφθούν ορισμένα από τα επιπλέον έξοδα της διπλής έκδοσης, το τεύχος θα πωλείται 5 ευρώ. Ηταν η ελαχιστότατη εφικτή διατίμηση, με στόχο να διευκολυνθούν οι νέες και οι νέοι φοιτητές και σπουδαστές ν’ αγοράσουν αυτό το τεύχος της ΚΟΜΕΠ.

Στην ετήσια συνδρομή των φίλων συνδρομητών - συνδρομητριών, στην οποία περιλαμβάνονται 6 δίμηνες εκδόσεις, θα υπολογιστεί η διπλή έκδοση ως δύο τεύχη.

Η επόμενη έκδοση της ΚΟΜΕΠ, τεύχος Νο 6/2006, τελευταία του έτους, θα κυκλοφορήσει μέσα στο πρώτο δεκαπενθήμερο του Νοεμβρίου.

Φιλοδοξούμε να δώσουμε συνέχεια στην προσπάθεια που ξεκινά με το παρόν τεύχος, και ως προς τις επιστήμες, και ως προς το ρόλο των εκπαιδευτικών όλων των βαθμίδων και γενικότερα τα θέματα παιδαγωγικής.

Ακόμη περισσότερο, με αφορμή και την 88η επέτειο ίδρυσης του Κόμματός μας, φιλοδοξούμε να συμβάλλουμε, στο μέτρο του αντικειμένου μας, στην ανάπτυξη της δουλιάς του κόμματός μας στους νέους εργάτες και εργάτριες, στους νέους και τις νέες μισθωτούς επιστήμονες, εκεί δηλαδή που ρέει το νέο αίμα του κόμματος, η προοπτική συγκέντρωσης και επαναστατικοποίησης της εργατικής τάξης για μια νέα έφοδο στην πάλη για την απελευθέρωση του ανθρώπου από τη σύγχρονη μισθωτή δουλεία.

Μπροστά και στην 90η επέτειο από τη Μεγάλη Οκτωβριανή Σοσιαλιστική Επανάσταση το 2007, για την Ιδεολογική Επιτροπή της ΚΕ και τη Συντακτική Επιτροπή της ΚΟΜΕΠ ορθώνεται η πρόκληση-καθήκον συμβολής στην έρευνα για τις αιτίες της αντεπαναστατικής νίκης στο τέλος του 20ού αιώνα.

Η Συντακτική Επιτροπή της ΚΟΜΕΠ φιλοδοξεί να συμβάλλει στη διατμηματική συνεργασία που θα αναδεικνύει όλο και πιο επιστημονικά την αναγκαιότητα και ρεαλιστικότητα του σοσιαλισμού-κομμουνισμού, επομένως θα επαναστατικοποιεί τα ιδεολογικά επιχειρήματα σε όλα τα μέτωπα πάλης.

Οι δημόσιες γραπτές δεσμεύσεις έχουν και αυτές το χαρακτήρα των μετρήσιμων βημάτων σε δύσκολους στόχους προοπτικής.


[1] ΚΟΜΕΠ, τεύχος Νο 6/2005, σελ. 128.

[2] ΚΟΜΕΠ, τεύχος Νο 1/2006, σελ. 159.

[3] Απόφαση του 9ου Συνεδρίου της ΚΝΕ, ΚΟΜΕΠ, διπλό τεύχος, 4-5/2006.

[4] Ο.π.

[5] Ο.π.