8 Μάρτη - Αρχειακό υλικό: «ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΘΝΗ ΑΝΤΙΠΟΛΕΜΙΚΗ ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΣΥΝΔΙΑΣΚΕΨΗ»*

Τον Αύγουστο του 1934 στην 20ή επέτειο του πολέμου συγκαλείται στο Παρίσι διεθνής Συνδιάσκεψη των Γυναικών κατά του ιμπεριαλιστικού πολέμου. Στην επιτροπή που θα καλέσει τη Συνδιάσκεψη θα συμμετέχουν όχι μόνο διανοούμενες, αλλά κυρίως αντιπρόσωποι διαφόρων μαζικών γυναικείων οργανώσεων.

Εφιστούμε από τώρα την προσοχή σας σε αυτή τη σημαντική καμπάνια. Πρέπει από τώρα να φροντίσετε για την καλή προετοιμασία της. Το Π.Γ. πρέπει να ορίσει ένα σύντροφο υπεύθυνο για την οργάνωση της δουλειάς της προετοιμασίας της Συνδιάσκεψης. Ανακοινώστε μας το όνομά του. Η δουλειά πρέπει να διεξαχθεί από το κόμμα κάτω από την άμεση ευθύνη του Π.Γ. όχι μόνον των υπευθύνων επί του γυναικείου αν και αυτοί πρέπει να συμμετάσχουν στη δουλειά. Πάρτε υπόψη ότι στη Συνδιάσκεψη μπορούν να πάρουν μέρος εκτός των άλλων και οι εξής οργανώσεις:

Η Ενωση υποστήριξης του αντιπολεμικού κινήματος στην ΚΤΕ.

Η Ενωση δικαιωμάτων του Ανθρώπου.

Η Διεθνής Γυναικεία Ενωση της Ειρήνης και Ελευθερίας, τα γυναικεία τμήματα των συνδικάτων, οι αντιπρόσωπες των συνεταιριστικών οργανώσεων, των εθνικών οργανώσεων, γυναίκες στρατιωτών και ναυτών, γυναίκες πολεμοπαθείς, γυναίκες που στον τελευταίο πόλεμο πήραν μέρος στο κίνημα κατά της στρατολογίας των ανδρών, οι οργανώσεις γυναικείας νεολαίας, αντιπρόσωπες καταπιεζομένων εθνών, ξεχωριστά γνωστά πρόσωπα. Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί στις γυναίκες της πολεμικής βιομηχανίας.

Θεωρούμε ότι μετά τη δημοσίευση της προκήρυξης της διεθνούς επιτροπής που συγκαλεί το συνέδριο θα έχετε κάποιες νόμιμες ή έστω μισονόμιμες δυνατότητες για την καμπάνια της προετοιμασίας του τη στιγμή αυτή πρέπει να δώσετε την πρωτοβουλία ώστε στη χώρα να δημιουργηθεί η επιτροπή που θα κάνει την προπαρασκευαστική δουλειά. Θα ήταν καλό ώστε η ώθηση για τη δημιουργία αυτής της επιτροπής να δοθεί από απόφαση καμιάς οργάνωσης ή συγκέντρωσης γυναικών, εκ των κάτω. Ο βασικός αριθμός των μελών της επιτροπής πρέπει να είναι αντιπρόσωποι από τις επιχειρήσεις εκλεγμένες σε γενικές συνελεύσεις, τόσο οι γυναίκες, όσο και οι άντρες.

Νομίζουμε ότι στην Ελλάδα η οργανωτική επιτροπή μπορεί να σχηματιστεί από γυναίκες αντιπροσώπους εκλεγμένες σε συνελεύσεις των μαζικών οργανώσεων: Συνδικάτων, ΜΟΠΡ, Εργατικής Βοήθειας, από ξεχωριστές διανοούμενες μη κομμουνίστριες, αλλά με τάσεις αντιπολεμικές (π.χ. Καζαντζάκη κλπ.). Δε θα ήταν άσκοπο να γίνει απόπειρα να τραβηχτεί στην καμπάνια ο «Αγώνας της Γυναίκας» χωρίς βέβαια, βλάβη των σκοπών και μεθόδων της καμπάνιας.

Η επιτροπή αυτή θα πρέπει να αναπτύξει την καμπάνια σε μαζικές συγκεντρώσεις στα υφαντουργεία, στις καπνεργάτριες, ράπτριες στρατού, γυναίκες των εργατών μεταφοράς, να κινητοποιήσει τις γυναικείες προσφυγικές μάζες κατά συνοικίες, τις χήρες πολέμου, αγρότισσες, γυναίκες από τις εθνικές περιφέρειες, Σε αυτές τις συγκεντρώσεις θα πρέπει να εκλέγονται μόνιμες αντιπολεμικές επιτροπές και αντιπρόσωποι για την εθνική γυναικεία αντιπολεμική συνδιάσκεψη.

Η καμπάνια αυτή πρέπει να είναι φαρδύτερη από κομματική, αλλά ασφαλώς οι κομματικές οργανώσεις θα συμμετάσχουν κατά τον πιο δραστήριο τρόπο καθοδηγώντας εσωτερικά μέσω των φραξιών. Μια που στο Αμστερνταμ δεν υπήρχε Ελληνας αντιπρόσωπος στο Παρίσι δε μόνον ένας, πρέπει αυτή τη φορά να προσπαθήσετε να σταλούν κάμποσοι εξασφαλίζοντας έγκαιρα την εκλογή τους και το οικονομικό ζήτημα της αποστολής.

Ανακοινώστε μας τη γνώμη σας.

 

Υ.Γ. Εδώ δίνεται εξαιρετική προσοχή στο ζήτημα της εκλαΐκευσης και εφαρμογής των αποφάσεων της ΧΙΙΙ Ολομέλειας, όπως επίσης και της συζήτησης των διεθνών ζητημάτων στο ΧΥΙΙ Συνέδριο του Π.Κ.Κ. (μπ). Γι’ αυτό παρακαλούμε να μας ανακοινώσετε σύντομα: Τι υλικά της Ολομέλειας και του Συνεδρίου δημοσιεύτηκαν πότε και που, επίσης τι άρθρα, πως διεξάγεται η καμπάνια στις κομματικές οργανώσεις: Πότε και σε ποιες οργανώσεις συζητήθηκαν οι αποφάσεις και τι συγκεκριμένα αποτελέσματα είχαν.

Επίσης παρακαλούμε να μας ανακοινώσετε πως ο μπουρζουαζικός και σοσιαλφασιστικός τύπος υποδέχτηκε τη ΧΙΙΙ Ολομέλεια και το ΧΥΙΙ Συνέδριο.* Αρχείο ΚΚΕ, τμήμα «Αρχείο ΚΔ»: Εγγραφο της Βαλκανικής Γραμματείας της Εκτελεστικής Επιτροπής της ΚΔ που απευθύνεται προς το ΠΓ της ΚΕ του ΚΚΕ. Το κείμενο στην ελληνική γλώσσα είναι καταχωρημένο με χειρόγραφη ημερομηνία 15.2.1934. Διατηρήθηκε η ορθογραφία του πρωτοτύπου.