ΙΔΡΥΣΗ - ΠΛΑΙΣΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΟΥ ΚΚΕ «ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ - ΑΡΧΕΙΟ “ΧΑΡΙΛΑΟΣ ΦΛΩΡΑΚΗΣ”»

1. Το Κέντρο ιδρύθηκε με απόφαση της ΚΕ του ΚΚΕ του οποίου αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα.

Εντάσσεται στα Επιμορφωτικά Κέντρα της ΚΕ, η οποία και το διευθύνει με προσωπικό το οποίο ορίζει και είναι ελεύθερο στο κοινό.

2. Το Κέντρο έχει στόχο την Επιμόρφωση των στελεχών του Κόμματος, μεταλαμπαδεύοντας στις νέες γενιές των κομμουνιστών την ιστορική πείρα των αγώνων και της πάλης της εργατικής τάξης και του Κόμματός της.

3. Είναι ελεύθερη η πρόσβαση στο κοινό, σε στελέχη και φίλους του Κόμματος και τους μελετητές και ερευνητές, στο πλαίσιο της δικής τους ελεύθερης έρευνας, σε Πανεπιστήμια, Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, Σχολεία, Σωματεία Εργαζομένων, Επιστημονικούς Συλλόγους και γενικότερα.

4. Βασική λειτουργία του Κέντρου είναι η οργάνωση βιβλιοθήκης, αναγνωστηρίου, αρχείου και με ανάλογη δικτυακή πρόσβαση.

5. Περιοδικά το Κέντρο μπορεί να λειτουργεί και ως χώρος πολιτιστικών εκδηλώσεων σχετικών με την ιστορία του Κόμματος και των κοινωνικών και εθνικοαπελευθερωτικών αγώνων της εργατικής τάξης τόσο στην Ελλάδα όσο και στο κόσμο, για το σοσιαλισμό και τον κομμουνισμό.

6. Το Κέντρο στεγάζεται στο κτίριο - προσφορά του ιστορικού ηγέτη στο Κόμμα. Το ίδιο το κτίριο και το περιεχόμενό του αποτελούν τμήμα της διαχρονικής παρουσίας του ΚΚΕ, των αγώνων και της ιστορικής του πορείας αλλά και της συνέχειας και προβολής του στο μέλλον σαν τη «σπορά που μένει όταν οι ζευγάδες φεύγουν».

7. Το ίδιο το αρχείο καθώς και τα πνευματικά δικαιώματα του αρχείου του Κέντρου ανήκουν στην ΚΕ του Κόμματος και δεν επιτρέπεται χωρίς την έγγραφη άδεια της ΚΕ η χρήση των εγκαταστάσεων του Κέντρου για εκτέλεση επιχορηγούμενων ερευνητικών προγραμμάτων ή εμπορική εκμετάλλευση ή έντυπη και κάθε άλλη αναφορά.

8. Δεν επιτρέπεται η άμεση ή έμμεση διαφημιστική χρήση του ονόματος και των εμβλημάτων του Κέντρου.

9. Κάθε επισκέπτης, αναγνώστης, μελετητής, ερευνητής, τηρεί τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τον Κανονισμό λειτουργίας του Κέντρου, το ωράριο και τις ημέρες λειτουργίας του, καθώς και για τα διαθέσιμα μέσα και τον εξοπλισμό.

10. Οποιαδήποτε προσφορά προς το Κέντρο είναι προσφορά προς την ΚΕ του ΚΚΕ για την ενίσχυση των πόρων και των μέσων λειτουργίας του, τη βελτίωση της υποδομής του, τον εμπλουτισμό με συλλογές ιστορικού υλικού της βιβλιοθήκης και του αρχείου, καθώς και των διαδικτυακών μέσων.

11. Η ΚΕ του ΚΚΕ εξασφαλίζει τους όρους λειτουργίας του Κέντρου, τη διαφύλαξή του και την αντάξια της ιστορίας του εξωτερική και εσωτερική κατάσταση του κτιρίου.

 Αθήνα, 15.5.2007
Η ΚΕ του ΚΚΕ