ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Η διάλεξη της Ιδεολογικής Επιτροπής της ΚΕ του ΚΚΕ με τίτλο «Η θεωρητική θεμελίωση της σοσιαλιστικής επανάστασης και της δικτατορίας του προλεταριάτου» είναι συνέχεια μιας σειράς διαλέξεων σε θεωρητικά ζητήματα της στρατηγικής του κομμουνιστικού κινήματος. Η πρώτη διάλεξη με τίτλο «Θεωρητικά ζητήματα για τις προϋποθέσεις της σοσιαλιστικής επανάστασης» δημοσιεύθηκε στο τεύχος 2ο/2008 της ΚΟΜΕΠ.

Το περιεχόμενο των διαλέξεων βασίζεται στις θεματικές ενότητες και τη βιβλιογραφία της Κομματικής Σχολής της Κεντρικής Επιτροπής. Η δημοσίευση των διαλέξεων γίνεται για να αξιοποιηθούν από τα καθοδηγητικά όργανα στις κομματικές σχολές κομματικές σχολές που διαθέτουν, αλλά και ως διαλέξεις στις κομματικές οργανώσεις, ως υλικό για τον ιδεολογικό εξοπλισμό τους.