ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΤΟΥ ΦΡΙΝΤΡΙΧ ΕΝΓΚΕΛΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΙΣΙΝΗ ΚΟΜΜΟΥΝΑ*

Ο πολίτης Ενγκελς δήλωσε ότι η έκκληση1 δεν ήταν ακόμη έτοιμη. Ο πολίτης Μαρξ ήταν εξαιρετικά ανήμπορος και η εργασία του για την έκκληση επιδείνωσε την κατάστασή του, αλλά θα είναι έτοιμη το Σάββατο και η Διαρκής Επιτροπή2 θα μπορούσε να συνεδριάσει οποιαδήποτε ώρα μετά τις πέντε στου Μαρξ. Ενας απεσταλμένος της Κομμούνας ήταν στο Λονδίνο και έφερε καλά νέα. Αυστηρά μέτρα πάρθηκαν τώρα, έτσι ώστε να μην μπορεί κανείς να εισέλθει στην πόλη χωρίς άδεια διέλευσης. Ανακαλύφθηκε ότι κατάσκοποι από τις Βερσαλλίες περιφέρονταν ελεύθερα. Η βασική επίθεση είχε αποκρουστεί. Ο στρατός των Βερσαλλιών προσπάθησε να διεισδύσει ανάμεσα στους Εθνοφρουρούς και στα οχυρώματα, αλλά τώρα μπορούσαν ακόμα να επιτεθούν μόνο σε ένα μέρος και μάλιστα αυτό είναι το μέρος που ήδη είχαν αποτύχει. Η άμυνα γινόταν πιο ισχυρή. Η Κομμούνα είχε χάσει λίγο έδαφος, αλλά είχε ανακτήσει την Κλαμάρ. Ακόμα κι αν ο στρατός των Βερσαλλιών καταφέρει να καταλάβει τα αναχώματα, πίσω τους βρίσκονται τα οδοφράγματα. Δεν έχει διεξαχθεί ποτέ τέτοιος αγώνας σαν αυτό που διεξάγεται τώρα. Για πρώτη φορά τα οδοφράγματα θα αμύνονταν με κανόνια, με στρατιωτικά όπλα και με τακτικά οργανωμένες δυνάμεις. Οι αντιμαχόμενοι στρατοί είναι τώρα σχεδόν ισάξιοι. Οι Βερσαλλίες δεν μπορούσαν να τραβήξουν από την επαρχία. Ενα μέρος των στρατευμάτων της έπρεπε να αποσταλεί μακριά για να διατηρήσει την τάξη στις πόλεις. Ο Thiers ούτε καν μπορούσε να επιτρέψει στα Δημοτικά Συμβούλια να συνέλθουν στο Μπορντό για να συζητήσουν πολιτικά ζητήματα3. Για να το αποτρέψει αυτό ήταν αναγκασμένος να εφαρμόσει το νόμο του Ναπολέοντα4.

 

 

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:

* Το συγκεκριμένο κείμενο περιλαμβάνεται στη γερμανική συλλογή Απάντων Μαρξ - Εν-

γκελς, «Marx-Engels Werke», τ. 17, σελ. 635-636 και στην αντίστοιχη αγγλική συλλογή «Marx-Engels Collected Works», τ. 22, σελ. 593. Αποτελεί αναπαραγωγή από το Βιβλίο Πρακτικών του Γενικού Συμβουλίου της Διεθνούς (συνεδρίαση στις 9 Μάη 1871).

1. Εννοείται ο «Εμφύλιος πόλεμος στη Γαλλία» του Κ. Μαρξ.

2. Η Διαρκής Επιτροπή (Standing Committee) ή Υποεπιτροπή (Subcommittee) του Γενικού Συμβουλίου σχηματίστηκε από την Επιτροπή που είχε ψηφιστεί τον πρώτο καιρό της δραστηριότητας της Διεθνούς το 1864 για την επεξεργασία των προγραμματικών της ντοκουμέντων και του Καταστατικού της Ενωσης. Η Υποεπιτροπή αποτελούνταν από τους αντίστοιχους γραμματείς που ήταν υπεύθυνοι για τις διάφορες χώρες, το Γενικό Γραμματέα του Γενικού Συμβουλίου και έναν ταμία. Μετά από την επικύρωση αυτών των ντοκουμέντων, η Υποεπιτροπή, η οποία δεν προβλέπονταν στο Καταστατικό, μετατράπηκε σε ένα μόνιμο εκτελεστικό όργανο του Γενικού Συμβουλίου. Στην Υποεπιτροπή ανήκαν: ο πρόεδρος του Συμβουλίου (μέχρι την κατάργηση αυτού του αξιώματος το 1867), ο γενικός γραμματέας, ο ταμίας και οι γραμματείς που ήταν υπεύθυνοι για τις διάφορες χώρες. Η Υποεπιτροπή διεκπεραίωνε με την καθοδήγηση του Μαρξ πολλά καθήκοντα που απορρέανε από την καθημερινή καθοδηγητική δραστηριότητα της Διεθνούς· προετοίμαζε ντοκουμέντα τα οποία στη συνέχεια υποβάλλονταν στο Γενικό Συμβούλιο για έγκριση.

3. Η Ligue des villes (Λίγκα των πόλεων) (πλήρες όνομα: Ligue patriotique des villes republicaines) – oργάνωση την οποία προσπάθησαν να συστήσουν οι αστοί δημοκράτες τους μήνες Απρίλη και Μάη του 1871 φοβούμενοι την αποκατάσταση της μοναρχίας. Η προσωρινή επιτροπή της Λίγκας σκόπευε να συγκαλέσει ένα συνέδριο αντιπροσώπων δημοτικών συμβουλίων στο Μπορντό στις 9 Μαΐου 1871 με σκοπό να συμβάλλει στη λήξη του εμφυλίου πολέμου με την εδραίωση της δημοκρατίας και την θεσμοθέτηση της Λίγκας. Η κυβέρνηση των Βερσαλλιών απαγόρευσε το Συνέδριο και η προσωρινή επιτροπή έπαψε σύντομα να υπάρχει.

4. Πρόκειται μάλλον για το νόμο περί οργάνωσης του δήμου του 1831, ο οποίος περιόριζε δραστικά τα δικαιώματα των δημοτικών συμβουλίων και για το νόμο περί οργάνωσης του δήμου του 1855, ο οποίος απαγόρευε την ανάπτυξη σχέσεων μεταξύ των συμβουλίων.