Ευρωπαϊκή Ενωση

2018 Τεύχος 5
Ενότητες: Οικονομία, Ευρωπαϊκή Ένωση
... ευρώ. Πορεία εμπορικού ισοζυγίου την περίοδο 2007-2017 Την τελευταία δεκαετία είχε ιδιαίτερη συμβολή στο θετικό γεωργικό εμπορικό ισοζύγιο και στην ανάδειξη της ΕΕ ως παγκόσμιας πρωταθλήτριας στις ... [ Διαβάστε όλο το άρθρο... ]


2015 Τεύχος 3
Ενότητες: Υγεία - Πρόνοια, Ευρωπαϊκή Ενωση
... νόμο, τα εισοδηματικά όρια που θέτει η συγκυβέρνηση κυμαίνονται από 2.400 ευρώ ετήσιο εισόδημα για μεμονωμένο άτομο, έως 6.000 ευρώ για πολυμελή οικογένεια! Δηλαδή άτομα που ζουν με 200 ευρώ το μήνα ή ... [ Διαβάστε όλο το άρθρο... ]


2014 Τεύχος 2
Ενότητες: Ευρωπαϊκή Ενωση
ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Τον Ιούνη του 1959 υποβλήθηκε από την τότε ελληνική κυβέρνηση η αίτηση για σύνδεση με την Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα (ΕΟΚ), την κατοπινή ΕΕ, αίτηση που οδήγησε στην υπογραφή της ... [ Διαβάστε όλο το άρθρο... ]


2014 Τεύχος 2
Ενότητες: Ευρωπαϊκή Ενωση
... μέσων παραγωγής και της γης, οργάνωση της παραγωγής με επιστημονικό κεντρικό σχεδιασμό και εργατικό έλεγχο.   Α. Η ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΗΣ ΕΕ Το Νοέμβρη του 2008 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσίασε ... [ Διαβάστε όλο το άρθρο... ]


2014 Τεύχος 2
Ενότητες: Ευρωπαϊκή Ενωση, Γυναικείο ζήτημα
... προγράμματα δράσης για ίσες ευκαιρίες μεταξύ ανδρών και γυναικών (1982-1990). 3. Οι γυναίκες στα κέντρα αποφάσεων και η ένταξη της ισότητας σ’ όλες τις πολιτικές (gender mainstreaming) (1991-2000). 4. ... [ Διαβάστε όλο το άρθρο... ]


2014 Τεύχος 2
Ενότητες: Ευρωπαϊκή Ενωση
... προϋπολογισμού. Όπως φαίνεται και στο διάγραμμα 1, αυτό το ποσοστό μειώνεται σταθερά από το 74% το 1985 στο 43% το 2007. Για την περίοδο 2014-2020 η μείωση θα συνεχιστεί για να φτάσει το 2020 το 38% του ... [ Διαβάστε όλο το άρθρο... ]


2014 Τεύχος 2
Ενότητες: Ευρωπαϊκή Ενωση
... στη δεκαετία του 1990 και κάποια χρόνια από τη δεκαετία του 2000, η σοσιαλδημοκρατία περνούσε έντονα τη δική της κρίση, αφού πολιτικά δεν μπορούσε εκ των πραγμάτων να διαχωριστεί από τον αστικό φιλελευθερισμό, ... [ Διαβάστε όλο το άρθρο... ]


2014 Τεύχος 2
Ενότητες: Ευρωπαϊκή Ενωση
... διεθνή δραστηριότητα και επιχειρούν να συγκροτήσουν συμμαχικές πολιτικές ομάδες στο ευρωκοινοβούλιο (π.χ. η συνένωση των ευρω-ομάδων «Ανεξαρτησία - Δημοκρατία» και «Ευρώπη των Εθνών» το 2009 υπό την ηγεμονία ... [ Διαβάστε όλο το άρθρο... ]


2000 Τεύχος 5
Ενότητες: Ευρωπαϊκή Ενωση
Στη Σύνοδο Κορυφής που θα γίνει στις 8-9 Δεκέμβρη του 2000 στη Νίκαια της Γαλλίας, το κύριο θέμα θα είναι η έγκριση των πορισμάτων της Διακυβερνητικής Διάσκεψης (ΔΔ) που ήδη είναι σε εξέλιξη από την αρχή ... [ Διαβάστε όλο το άρθρο... ]


2000 Τεύχος 1
Ενότητες: Ευρωπαϊκή Ενωση
... στα ντοκουμέντα του. Τα Συμπεράσματα της Προεδρίας είναι ρητά και κατηγορηματικά: «Τα κράτη μέλη, συνεργαζόμενα εθελοντικά σε επιχειρήσεις υπό την ηγεσία της ΕΕ, πρέπει να είναι σε θέση έως το 2003 ... [ Διαβάστε όλο το άρθρο... ]


2000 Τεύχος 1
Ενότητες: Ευρωπαϊκή Ενωση, Παιδεία
... 3ο ΚΠΣ 2000-2006». Ο χαρακτήρας αυτής της «εισήγησης» είναι να προσδιορίσει το γενικό στίγμα των αναδιαρθρώσεων στα ΑΕΙ, με σκοπό αυτά να «ανταποκριθούν στην αποστολή τους σε περιφερειακό, εθνικό και διεθνές ... [ Διαβάστε όλο το άρθρο... ]


2001 Τεύχος 1
Ενότητες: Ευρωπαϊκή Ενωση
Μια νέα Συνθήκη συμφωνήθηκε το Δεκέμβρη του 2000 στα πλαίσια της ΕΕ, σαν συνέχεια της Συνθήκης του Αμστερνταμ. Είναι η συνθήκη της Νίκαιας, με κυρίαρχο στοιχείο τις θεσμικές αλλαγές προσαρμοσμένες στις ... [ Διαβάστε όλο το άρθρο... ]


2001 Τεύχος 2
Ενότητες: Ευρωπαϊκή Ενωση, Εργατική τάξη
... (1994-1998), ώστε να συμμετάσχουν από 1.1.1999 στο τρίτο στάδιο και τη «Ζώνη Ευρώ». Ολες οι πολιτικές δυνάμεις, πλην ΚΚΕ, χαρακτήρισαν εθνικό στόχο, το στόχο της ΟΝΕ. Και ο στόχος επετεύχθη! Από 1.1.2001 ... [ Διαβάστε όλο το άρθρο... ]


2001 Τεύχος 4
Ενότητες: Υγεία - Πρόνοια, Ευρωπαϊκή Ενωση
Το Σχέδιο Ανάπτυξης (Σ.Α.) 2000-2006 δηλαδή το Γ΄ Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης (Γ΄ ΚΠΣ), έχει τους εξής βασικούς άξονες προτεραιότητας: - Ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού. - Ενίσχυση βασικών υποδομών. - ... [ Διαβάστε όλο το άρθρο... ]


2001 Τεύχος 6
Ενότητες: Ευρωπαϊκή Ενωση, Ιδεολογία - Πολιτική
... επιδιώξεις της ΕΕ. Τo άρθρo 3 της απόφασης πλαισίoυ, πoυ υπoβλήθηκε από τηv Ευρωπαϊκή Επιτρoπή πρoς τo Συμβoύλιo Υπoυργώv από τις 19/9/2001, περιλαμβάvει τov oρισμό τoυ τρoμoκρατικoύ αδικήματoς. Τέτιo ... [ Διαβάστε όλο το άρθρο... ]


2002 Τεύχος 6
Ενότητες: Ιδεολογία - Πολιτική, Ευρωπαϊκή Ενωση
Στο πρώτο εξάμηνο του 2003 θα αναλάβει την προεδρία της Ευρωπαϊκής Ενωσης η Ελλάδα. Από τις εξελίξεις διαφαίνεται ότι οι συνθήκες που θα επικρατούν θα είναι σκληρές για τους λαούς. Το πιθανότερο είναι ... [ Διαβάστε όλο το άρθρο... ]


2002 Τεύχος 1
Ενότητες: Ιδεολογία - Πολιτική, Ευρωπαϊκή Ενωση
Στην τελευταία διακυβερνητική διάσκεψη (Συνθήκη Νίκαιας, Δεκέμβρης 2000) αποφασίστηκαν μια σειρά από θεσμικές αλλαγές, αναγκαίες για την προσαρμογή του ευρωπαϊκού ιμπεριαλισμού στον οξυμένο ανταγωνισμό ... [ Διαβάστε όλο το άρθρο... ]


2003 Τεύχος 5
Ενότητες: Ευρωπαϊκή Ενωση
... το Κόμμα μας δε θα μπορέσει να συμμετάσχει στη συνάντηση που διοργανώνετε στις 21 Σεπτέμβρη στη Μαδρίτη. Με συντροφικούς χαιρετισμούς Αθήνα, 19.9.2003 Η ΚΕ του ΚΚΕ Το κείμενο αυτό είναι ... [ Διαβάστε όλο το άρθρο... ]


2003 Τεύχος 4
Ενότητες: Ιδεολογία - Πολιτική, Ευρωπαϊκή Ενωση
... μια συμφωνία έκδοσης ευρωπαίων στις ΗΠΑ του Patriot Act («πατριωτικός νόμος» που ψηφίστηκε μετά τις 11.9.2001) όπου επιτρέπονται οι αυθαίρετες συλλήψεις, η πολυήμερη κράτηση ατόμων χωρίς να το γνωρίζει ... [ Διαβάστε όλο το άρθρο... ]


2003 Τεύχος 3
Ενότητες: Ευρωπαϊκή Ενωση, Ιδεολογία - Πολιτική
... τους. Οι λαοί μπορεί να μουδιάζουν, να υποχωρούν, αλλά τελικά δεν αυτοκτονούν. Ομιλία της ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ Αλέκας Παπαρήγα στη Διημερίδα της κίνησης «Δράση: Θεσσαλονίκη 2003» με θέμα «Το μέλλον ... [ Διαβάστε όλο το άρθρο... ]


Page 1 of 3