ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

  • Print

 Στις σελίδες που ακολουθούν δημοσιεύουμε δύο άρθρα που σχετίζονται με την παιδεία και αφορούν την πολιτική, ιδεολογική και μαζική παρέμβαση των κομμουνιστών στα πανεπιστημιακά τμήματα παραγωγής παιδαγωγών και φυσικών αντίστοιχα.

Η ανάπτυξη της παρέμβασης στους χώρους τους πανεπιστημίων, με επίκεντρο το περιεχόμενο σπουδών και τη σχέση του με την ανάπτυξη των επιμέρους κλάδων της οικονομίας, αποτελεί σημαντικό τομέα στη δράση μας. Έχει να κάνει με τον ίδιο το χαρακτήρα του Κόμματος, τη σχέση του με την επιστήμη, τη γνώση, τη μόρφωση. Αφορά τον ίδιο το ρόλο που αντικειμενικά έχουν τα ΑΕΙ ως χώροι παραγωγής και διάχυσης της αστικής ιδεολογίας σε όλες τις πτυχές της (μεθοδολογία, περιεχόμενο κ.ά.), ως τμήμα του κρατικού μηχανισμού στον οποίο η αστική τάξη παρεμβαίνει ιδεολογικά και πολιτικά με μαζικούς όρους.

Με αυτή την έννοια, δεν αποτελεί άλλον ένα δείκτη στη δουλειά μας, αλλά στοιχείο που συμβάλλει ώστε να γίνουμε πιο ικανοί να προωθήσουμε το Πρόγραμμα του Κόμματος, καθήκον που επιβάλλει την ανάγκη να γίνουμε πιο πειστικοί, αποκαλυπτικοί, γειωμένοι με τις εξελίξεις σε κάθε χώρο. Επί της ουσίας, με τα κείμενα αυτά γίνεται προσπάθεια να ανοίξει η συζήτηση στη βάση της ενότητας πανεπιστήμιο - ιδεολογία και παιδεία - οικονομία - κοινωνία. Πρόκειται δηλαδή για ζητήματα που βρίσκονται στην καρδιά της στρατηγικής του Κόμματος.

Τα δύο κείμενα που δημοσιεύονται αφορούν πανεπιστημιακά τμήματα στα οποία οι συσχετισμοί που αποτυπώνονται είναι πιο θετικοί –σε σχέση με τον πανελλαδικό μέσο όρο– για τα ψηφοδέλτια της Πανσπουδαστικής, όπου συμμετέχουν τα μέλη και οι φίλοι της ΚΝΕ. Άρα σε αυτούς τους χώρους μάς δίνεται η δυνατότητα να παρέμβουμε με καλύτερους όρους και πιο απαιτητικά, να αποκτήσει η συζήτηση με τους φοιτητές πλατύτερο και βαθύτερο περιεχόμενο, να εκφραστεί αυτό και στη δουλειά των φοιτητικών συλλόγων. Φυσικά, δεν είναι υπερβολή να πούμε ότι όρος και προϋπόθεση για τα παραπάνω είναι τα κείμενα να συζητηθούν στα πλαίσια των ΟΒ της ΚΝΕ στα τμήματα αυτά.