5η Διεθνής Συνάντηση Κομμουνιστικών και Εργατικών Κομμάτων: ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

  • Print

Ο προλεταριακός διεθνισμός αποτελεί θεμελιακό χαρακτηριστικό ενός κομμουνιστικού κόμματος. Στις συγκεκριμένες συνθήκες της εποχής μας, την οποία σφραγίζουν η επικράτηση της αντεπανάστασης στις πρώην σοσιαλιστικές χώρες, η εντεινόμενη επιθετικότητα του κεφαλαίου αλλά και η αυξανόμενη αντίσταση και η ωρίμανσης της αντεπίθεσης των λαών, το ΚΚΕ εργάζεται για την ενότητα, την κοινή δράση, το συντονισμό του κομμουνιστικού κινήματος. Στις αποφάσεις του 16ου Συνεδρίου αφιερώνεται ειδικό κεφάλαιο «Για το διεθνές κομμουνιστικό κίνημα και το σύγχρονο επαναστατικό και αντιιμπεριαλιστικό κίνημα», όπου αναφέρονται τα εξής:

«Το ΚΚΕ θα συνεχίσει την προσπάθεια, από κοινού με άλλα κομμουνιστικά κόμματα που βρίσκονται σε ανάλογο προβλη­ματισμό, να αντιμετωπιστούν προβλήματα κοινής δράσης, ώστε να γίνει πιο διακριτός παγκόσμια ο πόλος του κομμουνιστικού κινήματος, θα συνεχίσει τις προσπάθειες να διαμορφωθεί τα επόμενα χρόνια μια διακριτή μορφή συντονισμού και συνεργα­σίας σε διεθνές και περιφερειακό επίπεδο, ανώτερη από αυτή που έχει κατακτηθεί με τις ως τώρα πρωτοβουλίες κομμουνι­στικών και εργατικών κομμάτων.

Το Κόμμα να συνεχίσει την προσπάθεια στο διεθνές επανα­στατικό κίνημα, να ενισχυθεί η ιδεολογική αντεπίθεση των ΚΚ και του κομμουνιστικού κινήματος που πιστεύει στην αναγκαι­ότητα ανατροπής του καπιταλισμού, την αναγκαιότητα του σοσιαλισμού, την προσφορά του σοσιαλισμού που οικοδομήθηκε στον 20ό αιώνα και το ρόλο του αντιιμπεριαλισπκού κινήματος στην επαναστατική διαδικασία.

Θα συνεχίσει την προσπάθεια, ώστε να συμβάλει και να ανα­πτυχθεί πιο έντονος διάλογος και συζήτηση στις διαφορετικές απόψεις και προσανατολισμούς που υπάρχουν στο παγκόσμιο κίνημα. Η ιδεολογική διαπάλη στις γραμμές του είναι έντονη ανάμεσα στις οπορτουνιστικές, ρεφορμιστικές και τις επανα­στατικές κομμουνιστικές δυνάμεις. Σήμερα προβάλλει η ανά­γκη να ενισχυθεί η σημασία της πολιτικοϊδεολογικής ενότητας του κομμουνιστικού κινήματος στη βάση του μαρξισμού -λενινισμού και της ενίσχυσης του προλεταριακού διεθνισμού. Οχι μόνο δε δικαιώθηκαν οι θεωρίες του ευρωκομμουνισμού και του λεγόμενου δημοκρατικού δρόμου προς το σοσιαλισμό, αλλά αποδείχτηκαν επιζήμιες για τους λαούς,

Θα συνεχίσει να παίρνει πρωτοβουλίες και να συμμετέχει σε πρωτοβουλίες σε διεθνές και περιφερειακό επίπεδο, για το συντονισμό και την κοινή δράση με ΚΚ, επαναστατικές δυνά­μεις και αντιιμπεριαλιστικά κινήματα, ενάντια στους ιμπεριαλιστικούς οργανισμούς, το ΝΑΤΟ και τις ιμπεριαλιστικές επεμ­βάσεις.

Πρωτοβουλίες συντονισμού θα βοηθήσουμε να αναπτύσ­σονται στο παγκόσμιο εργατικό και αντιιμπεριαλιστικό κίνημα ενάντια στους ιμπεριαλιστικούς οργανισμούς και την ιμπερια­λιστική νέα τάξη. Σήμερα προέχει να συναντηθούν, να συντο­νιστούν και να συσπειρωθούν οι αγωνιζόμενες ριζοσπαστικές δυνάμεις στο συνδικαλιστικό και γενικότερα το αντιιμπεριαλι­στικό κίνημα, ώστε να ενισχυθεί ο διεθνής πόλος των δυνάμε­ων, που θέλουν και μπορούν να ορθώσουν ανάστημα στον ιμπεριαλισμό.

Στη χώρα μας έχει ιδιαίτερη αξία η αλληλεγγύη στους λα­ούς των χωρών που επιχειρούν να οικοδομήσουν το σοσιαλι­σμό, στους λαούς που αντιστέκονται στην ιμπεριαλιστική βαρ­βαρότητα και τις ιμπεριαλιστικές επεμβάσεις.

Είμαστε Κόμμα με πλούσια ένδοξη ιστορία, ταυτισμένη με τη συνεχή προσπάθεια για την ανατροπή του καπιταλισμού και την οικοδόμηση του σοσιαλισμού. Η ιστορία μας αποδεικνύει ότι όσες φορές η εργατική τάξη και ο λαός έκανε κτήμα του τα επαναστατικά συνθήματα του ΚΚΕ, είχε κατακτήσεις και μεγα­λούργησε. Γι' αυτό είμαστε πεισμένοι, στηριζόμενοι στην Ιστο­ρία μας ότι και σήμερα ένα ισχυρό ΚΚΕ δίνει δύναμη και προο­πτική στον αγώνα για το ΑΑΔ Μέτωπο και το Σοσιαλισμό».

Στα πλαίσια αυτά το Κόμμα διοργάνωσε την 5η Διεθνή Συνάντηση Κομμουνιστικών και Εργατικών Κομμάτων στην Αθήνα με θέμα: «Η νέα παγκόσμια κατάσταση μετά τις 11 Σεπτέμβρη 2001».

Για ενημέρωση των αναγνωστών-αναγνωστριών η ΚΟΜΕΠ θα δημοσιεύσει υλικά από τη συνάντηση. Στο παρόν τεύχος δημοσιεύεται η παρέμβαση του ΚΚΕ από τη ΓΓ της ΚΕ Αλέκα Παπαρήγα και το Κοινό Ανακοινωθέν της συνάντησης.

Τα κόμματα που συμμετείχαν στη συνάντηση, έστειλαν παρατηρητή ή χαιρετιστήρια και γραπτές ομιλίες είναι τα εξής:

 

ΚΟΜΜΑΤΑ ΠΟΥ ΣΥΜΜΕΤΕΙΧΑΝ:

Κομμουνιστικό Κόμμα Αλβανίας

Αλγερίνικο Κόμμα για τη Δημοκρατία και το Σοσιαλισμό

Κομμουνιστικό Κόμμα Αργεντινής

Κομμουνιστικό Κόμμα Αρμενίας

Κομμουνιστικό Κόμμα Αυστραλίας

Κομμουνιστικό Κόμμα Αυστρίας

Κομμουνιστικό Κόμμα Μπανγκλαντές

Κομμουνιστικό Κόμμα Λευκορωσίας

Εργατικό Κόμμα Βελγίου

Κομμουνιστικό Κόμμα Βραζιλίας

Βουλγάρικο Κομμουνιστικό Κόμμα «Γκεόργκι Δημητρώφ»

Κομμουνιστικό Κόμμα Βουλγαρίας

Κομμουνιστικό Κόμμα Καναδά

Κολομβιάνικο Κομμουνιστικό Κόμμα

ΦΑΡΚ- ΕΠ, Κολομβία

Κομμουνιστικό Κόμμα Κούβας

AKEΛ Κύπρος

Κομμουνιστικό Κόμμα Βοημίας και Μοραβίας

Κομμουνιστικό Κόμμα στη Δανία

Κομμουνιστικό Κόμμα Δανίας

Επαναστατικό Κίνημα της Δομινικανής Δημοκρατίας

Κομμουνιστικό Κόμμα Αιγύπτου

Κομμουνιστικό Κόμμα Φινλανδίας

Γερμανικό Κομμουνιστικό Κόμμα (DKP)

Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας

Ουγγρικό Εργατικό Κόμμα

Τουντέχ Κόμμα του Ιράν

Ιρακινό Κομμουνιστικό Κόμμα

Το Εργατικό Κόμμα Ιρλανδίας

Κομμουνιστικό Κόμμα Ισραήλ

Κόμμα της Κομμουνιστικής Επανίδρυσης - Ιταλία

Ιορδανικό Κομμουνιστικό Κόμμα

Εργατικό Κόμμα Κορέας

Σοσιαλιστικό Κόμμα Λετονίας

Λιβανέζικο Κομμουνιστικό Κόμμα

Κομμουνιστικό Κόμμα Λουξεμβούργου

Λαϊκό Σοσιαλιστικό Κόμμα Μεξικού

Κόμμα των Κομμουνιστών του Μεξικού

Κόμμα των Κομμουνιστών της Δημοκρατίας της Μολδαβίας

Νέο Κομμουνιστικό Κόμμα Ολλανδίας

Κομμουνιστικό Κόμμα Νορβηγίας

Κόμμα του Λαού της Παλαιστίνης

Κόμμα των Πολωνών Κομμουνιστών

Ρουμάνικο Κομμουνιστικό Κόμμα

Ρουμάνικο Εργατικό Κόμμα

Ενωση Κομμουνιστικών Κομμάτων - ΚΚΣΕ

ΚΚΣΕ - Ενωση Κομμουνιστικών Κομμάτων

Κομμουνιστικό Κόμμα Ρωσικής Ομοσπονδίας

Κομμουνιστικό Εργατικό Κόμμα Ρωσίας -

Επαναστατικό Κόμμα Ρωσίας (ΚEΚΡ - ΕΚK)

Κομμουνιστικό Κόμμα Σλοβακίας

Ενωμένη Αριστερά της Ισπανίας

Κομμουνιστικό Κόμμα Ισπανίας

Κομμουνιστικό Κόμμα των Λαών της Ισπανίας

Σουδανέζικο Κομμουνιστικό Κόμμα

Συριακό Κομμουνιστικό Κόμμα

Κομμουνιστικό Κόμμα Συρίας

Κομμουνιστικό Κόμμα Τουρκίας

Κομμουνιστικό Κόμμα Ουκρανίας

Eνωση Κομμουνιστών Ουκρανίας

Κομμουνιστικό Κόμμα, ΗΠΑ

Κομμουνιστικό Κόμμα Βενεζουέλας

Κομμουνιστικό Κόμμα Βιετνάμ

Νέο Κομμουνιστικό Κόμμα Γιουγκοσλαβίας

 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΕΣ:

Κομμουνιστικό Κόμμα Κίνας

ΕΣΤΕΙΛΑΝ ΓΡΑΠΤΕΣ ΟΜΙΛΙΕΣ

Κομμουνιστικό Κόμμα Χιλής

Κομμουνιστικό Κόμμα Ινδίας

Λαϊκό Σοσιαλιστικό Κόμμα Μεξικού

Παλαιστινιακό Κομμουνιστικό Κόμμα

Κομμουνιστικό Κόμμα Φιλιππίνων (PKP 1930)

Πορτογαλικό Κομμουνιστικό Κόμμα

Εργατικό Σοσιαλιστικό Κόμμα Ρουμανίας

 

ΕΣΤΕΙΛΑΝ ΜΗΝΥΜΑΤΑ:

Εθνικό Απελευθερωτικό Μέτωπο του Μπαχρέιν

Κομμουνιστικό Κόμμα, Βέλγιο

Κομμουνιστικό Κόμμα Βρετανίας

Γαλλικό Κομμουνιστικό Κόμμα

Ενωμένο Κομμουνιστικό Κόμμα Γεωργίας

Κομμουνιστικό Κόμμα Ινδίας (Μαρξιστικό)

Κόμμα των Ιταλών Κομμουνιστών

Κομμουνιστικό Κόμμα Νεπάλ (UML)

Κομμουνιστικό Κόμμα Σρι-Λάνκα

Κομμουνιστικό Κόμμα Τατζικιστάν

Το Κόμμα της Εργασίας - ΕΜΕΠ - Τουρκία