Περιεχόμενα

X

ΠΑΙΔΕΙΑ

Κείμενο του Τμήματος Παιδείας & Έρευνας της ΚΕ του ΚΚΕ: Ζητήματα παρέμβασης και διαπάλης στα πανεπιστημιακά παιδαγωγικά τμήματα

Κείμενο του Τμήματος Παιδείας & Έρευνας της ΚΕ του ΚΚΕ:

ΣΟΣΙΑΛΙΣΜΟΣ

Για τη διαπάλη με άξονα το αντικείμενο και το περιεχόμενο σπουδών στα πανεπιστημιακά τμήματα Φυσικής

Α. Σαμάρσκιι: Οι απόψεις του Ο. Κ. Αντόνοφ για την οικονομία του σοσιαλισμού

Κουρτ Γκόσβαϊλερ: Τα αίτια της 17ης Ιούνη 1953

ΙΣΤΟΡΙΑ

Τηλέμαχου Λουγγή: Σχετικά με το λαϊκό κίνημα στο Βυζάντιο (Δ΄μέρος)