Η ετήσια συνδρομή για την "Κομμουνιστική Επιθεώρηση" κοστίζει 30 ευρώ για την Ελλάδα και 55 ευρώ για τις χώρες του εξωτερικού. Οι συνδρομητές παραλαμβάνουν όλα τα τεύχη που θα εκδοθούν στη διάρκεια ενός χρόνου από την εγγραφή τους. Το περιοδικό αποστέλλεται ταχυδρομικώς στη διεύθυνση που θα δηλώσει ο συνδρομητής.
Περισσότερες πληροφορίες στο τηλ. 2103320807. Η ηλεκτρονική εγγραφή - ανανέωση γίνεται μέσω της ιστοσελίδας της «Σύγχρονης Εποχής» στο www.sep.gr, επιλέγοντας ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ -> ΚΟΜΕΠ, ή κάνοντας κλικ εδώ.