100 Χρόνια ΚΟΜΕΠ - Εισαγωγικό σημείωμα


ΚΟΜΕΠ

Συνεχίζοντας το αφιέρωμα για τα 100 χρόνια της ΚΟΜΕΠ, το πα­ρόν τεύχος παρουσιάζει κομματικές ανακοινώσεις και αποσπάσματα άρ­θρων και ομιλιών που αφορούν την πάλη του ΚΚΕ ενάντια στη συμμετο­χή της Ελλάδας και γενικότερα στα σχέδια του ΝΑΤΟ και της ΕΟΚ.

Το αφιέρωμα περιλαμβάνει την ιστορική Απόφαση που έλαβε η Ευ­ρεία Σύνοδος της ΚΕ του ΚΚΕ της 16-17 Μάη 1992 με τίτλο «Η Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση και οι Θέσεις του ΚΚΕ» στο πλαίσιο της κο­πιαστικής προσπάθειας της αποκατάστασης των επαναστατικών χαρα­κτηριστικών και της αντίστοιχης πολιτικής γραμμής του Κόμματος.

Περιλαμβάνει επίσης απόσπασμα απ’ την ομιλία του συντρόφου Χαρί­λαου Φλωράκη (ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ τη συγκεκριμένη περίοδο) στη Βου­λή «Για την επανένταξη της Ελλάδας στο ΝΑΤΟ», καθώς και αποσπά­σματα από το άρθρο στην ΚΟΜΕΠ του Δημήτρη Σάρλη (μέλους του ΠΓ της ΚΕ του ΚΚΕ τη συγκεκριμένη περίοδο) με τίτλο: «Η γραμμή του ΚΚΕ στις ευρωεκλογές και η σαθρότητα των επιχειρημάτων που προβάλλο­νται εναντίον της».

Τα συγκεκριμένα κείμενα αντανακλούν, φυσικά, προβλήματα και αντι­φάσεις της στρατηγικής και της πολιτικής γραμμής της δεκαετίας του ’80 (π.χ. με τη λαθεμένη κατανόηση των ανισότιμων διακρατικών σχέσε­ων, την ανισότιμη ιμπεριαλιστική αλληλεξάρτηση ως φαινόμενο υποτέ­λειας της εγχώριας αστικής τάξης).

Ωστόσο και στα κείμενα αυτά καταγράφεται η αποφασιστική πάλη του Κόμματος ενάντια στα επικίνδυνα ιμπεριαλιστικά σχέδια και η ανε­κτίμητη προσφορά του στο λαό, στον αντίποδα της αντιδραστικής στά­σης όλων των αστικών κομμάτων.