Όροι ΧρήσηςΌροι Χρήσης

Παρακαλούμε διαβάστε τους παρακάτω όρους του διαδικτυακού τόπου www.komep.gr. 

Η χρήση του διαδικτυακού τόπου δηλώνει ότι έχετε αποδεχτεί αυτούς τους όρους.

 

Διαβάστε επίσης την Πολιτική Απορρήτου του ιστοτόπου μας, γιατί:

 • αφορά στην προστασία των προσωπικών σας δεδομένων, σύμφωνα με τη νέα νομοθεσία (Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων της Ε.Ε. -General Data Protection Regulation, GDPR).
 • αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα των όρων χρήσης του www.komep.gr, οπότε η χρήση του διαδικτυακού τόπου δηλώνει ότι έχετε αποδεχτεί ειδικά και την πολιτική απορρήτου του. 

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

O διαδικτυακός τόπος www.komep.gr (στο εξής καλούμενος για συντομία είτε “διαδικτυακός τόπος” είτε “komep.gr”) λειτουργεί και προσφέρει τις υπηρεσίες του υπό τους κατωτέρω αναφερόμενους όρους και προϋποθέσεις.

 • Το komep.gr είναι ο διαδικτυακός τόπος της περιοδικής έκδοσης «Κομμουνιστική Επιθεώρηση» (ΚΟΜΕΠ), θεωρητικού και πολιτικού οργάνου της Κεντρικής Επιτροπής του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας (ΚΚΕ). Η ΚΟΜΕΠ εκδίδεται στην Αθήνα από τη ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΠΟΧΗ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΑΕΒΕ, που εδρεύει στην Αθήνα (Σόλωνος 130, 10681), με ΑΡ.Μ.Α.Ε. 35106/01/Β/96/57 και ΑΡ. Γ.Ε.Μ.Η. 2120701000, (τηλέφωνο: 210.3320800, φαξ: 210.3301974, e-mail: sep.ekdotiko@gmail.com).
 • Κύριο μέλημα της ΚΟΜΕΠ και του διαδικτυακού τόπου είναι η γνωστοποίηση αυτών των όρων και προϋποθέσεων με σκοπό την ενημέρωση των επισκεπτών/χρηστών του διαδικτυακού τόπου, τη διαφώτισή τους σχετικά με τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις τους και την καλύτερη δυνατή πρόσβασή τους στις υπηρεσίες που προσφέρει ο διαδικτυακός τόπος.
 • Κάθε επισκέπτης/χρήστης του διαδικτυακού τόπου οφείλει να διαβάσει και να μελετήσει προσεκτικά τους όρους χρήσης που ακολουθούν και, σε περίπτωση μη αποδοχής οποιουδήποτε από αυτούς, οφείλει να μην προβεί σε είσοδο/επίσκεψη/χρήση των σελίδων ή/και υπηρεσιών του. Η είσοδος – επίσκεψη και χρήση του διαδικτυακού τόπου, συνιστά τεκμήριο ότι ο επισκέπτης - χρήστης έχει διαβάσει και αποδέχεται πλήρως τους όρους χρήσης.
  Φυσικά, ο επισκέπτης/χρήστης έχει τη δυνατότητα να επικοινωνήσει με το komep.gr, να υποβάλλει ερωτήματα και αιτήματα, να προβάλλει αντιρρήσεις ή/και εναντίωση σε σχέση με όρους χρήσης όπου και όπως ο νόμος ορίζει, μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης :
  Αυτό ισχύει ιδίως αναφορικά με τα δικαιώματα των επισκεπτών/χρηστών στην προστασία των προσωπικών τους δεδομένων, όπως αναφέρεται και στην Πολιτική Απορρήτου. 
  Ο διαδικτυακός τόπος καταβάλλει και θα συνεχίσει να καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για να ενημερώνει με πληρότητα, να απαντά σε τυχόν ερωτήματα και αιτήματα, να συμβάλλει τους επισκέπτες/χρήστες στην προστασία των δικαιωμάτων τους.
 • Οι παρόντες όροι χρήσης μπορούν να τροποποιηθούν, για αυτό και οι επισκέπτες/χρήστες θα πρέπει να επισκέπτονται την παρούσα σελίδα προκειμένου να ενημερώνονται για τυχόν τροποποιήσεις που προκύπτουν στους όρους χρήσης. 

Πνευματικά δικαιώματα

Το σύνολο του περιεχομένου του διαδικτυακού τόπου, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, κειμένων, ειδήσεων, γραφικών, φωτογραφιών, σχεδιαγραμμάτων, απεικονίσεων, οπτικοακουστικού υλικού, παρεχόμενων υπηρεσιών, καθώς και συμπεριλαμβανομένων όλων των αρχείων αυτού του διαδικτυακού τόπου, αποτελεί αντικείμενο πνευματικής ιδιοκτησίας της εταιρείας «ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΠΟΧΗ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΑΕΒΕ» (εφεξής και ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΠΟΧΗ) και διέπεται από τις εθνικές και διεθνείς διατάξεις περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας, με εξαίρεση τα ρητώς αναγνωρισμένα δικαιώματα τρίτων. Τα λογότυπα, επωνυμίες, εμπορικά σήματα και γνωρίσματα που περιλαμβάνονται στο διαδικτυακό τόπο ανήκουν στην εταιρεία «ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΠΟΧΗ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΑΕΒΕ» ή/και στα πρόσωπα που μνημονεύονται ως κύριοι των σχετικών δικαιωμάτων στο διαδικτυακό τόπο, και προστατεύονται σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία για την βιομηχανική ιδιοκτησία. Ειδικά το λογότυπο «ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΠΡΟΛΕΤΑΡΙΟΙ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΕΝΩΘΕΙΤΕ ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ Κ.Κ.Ε.» αποτελεί εμπορικό σήμα κατατεθειμένο στο Τμήμα Σημάτων του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων και δικαιούχος του είναι το «Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας (Κ.Κ.Ε.)».

Απαγορεύεται ρητά η οποιαδήποτε χρήση, αναπαραγωγή, αναδημοσίευση, αντιγραφή, αποθήκευση, πώληση, μετάδοση, διανομή, έκδοση, εκτέλεση, φόρτωση (download), μετάφραση, τροποποίηση με οποιονδήποτε τρόπο, τμηματικά ή περιληπτικά, του περιεχομένου του διαδικτυακού τόπου και των υπηρεσιών που προσφέρονται σε αυτόν, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη άδεια της εταιρείας «ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΠΟΧΗ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΑΕΒΕ» σύμφωνα με το Ν. 2121/1993, όπως ισχύει, και τους ισχύοντες στην Ελλάδα κανόνες Διεθνούς Δικαίου. Κατ’ εξαίρεση, επιτρέπεται η μεμονωμένη αποθήκευση και αντιγραφή τμημάτων του περιεχομένου σε προσωπικό υπολογιστή για αυστηρά προσωπική χρήση, χωρίς πρόθεση εμπορικής εκμετάλλευσης και πάντα υπό την προϋπόθεση της αναγραφής της πηγής προέλευσής του, χωρίς αυτό να σημαίνει καθ’ οποιονδήποτε τρόπο παραχώρηση δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας.

 

Αποκλεισμός ευθύνης

 1. Η ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΠΟΧΗ και ο διαδικτυακός τόπος komep.gr καταβάλλουν κάθε προσπάθεια ώστε το περιεχόμενο του διαδικτυακού τόπου να χαρακτηρίζεται από ακρίβεια, σαφήνεια, ορθότητα, επικαιρότητα, καταλληλότητα, αξιοπιστία, πληρότητα, επάρκεια, διαθεσιμότητα, χωρίς όμως ρητή ή έμμεση, διατυπωμένη ή συναγόμενη εγγύηση ή ευθύνη για τα ανωτέρω και γενικά για την απουσία ενδεχόμενων λαθών. Οι επισκέπτες – χρήστες του komep.gr, επισκεπτόμενοι τον διαδικτυακό τόπο ή/και χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες του με δική τους πρωτοβουλία, αναλαμβάνουν και τη σχετική ευθύνη.
 2. Σε καμία περίπτωση, η ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΠΟΧΗ και ο διαδικτυακός τόπος komep.gr δεν ευθύνονται, υπό οποιεσδήποτε συνθήκες, για οποιαδήποτε τυχόν ζημία, θετική ή αποθετική, οποιασδήποτε μορφής (συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά της απώλειας κερδών, δεδομένων, χρηματικής ικανοποίησης κλπ.), άμεση, έμμεση, τυχαία, συμπτωματική ή επακόλουθη, από χρήστες/επισκέπτες του, ή τρίτους, από αιτία που έχει σχέση με τη λειτουργία ή μη, τη χρήση του διαδικτυακού τόπου, τυχόν αδυναμία παροχής υπηρεσιών / πληροφοριών που διατίθενται από αυτόν ή από τυχόν μη επιτρεπόμενες παρεμβάσεις τρίτων σε προϊόντα / υπηρεσίες / πληροφορίες που διατίθενται μέσω αυτού.
 3. Η ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΠΟΧΗ και ο διαδικτυακός τόπος komep.gr καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για την καλή λειτουργία του Δικτύου του, σε καμία όμως περίπτωση δεν εγγυώνται ότι οι λειτουργίες του ή των διακομιστών και εξυπηρετητών (servers) του θα είναι αδιάκοπες ή χωρίς κανενός είδους σφάλμα, απαλλαγμένες από ιούς, κακόβουλο λογισμικό και άλλα παρόμοια στοιχεία.
 4. Οι επισκέπτες / χρήστες είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι για την αξιολόγηση του περιεχομένου του διαδικτυακού τόπου και κατά συνέπεια για τις πράξεις ή παραλείψεις τους, αποκλειομένης οποιασδήποτε σχετικής ευθύνης της ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΕΠΟΧΗΣ και του komep.gr.
 5. Η ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΠΟΧΗ και ο διαδικτυακός τόπος komep.gr διατηρούν το δικαίωμα να τροποποιούν ή/και να διακόπτουν προσωρινά ή μόνιμα μέρος ή το σύνολο των υπηρεσιών του διαδικτυακού τόπου, με ή χωρίς προειδοποίηση προς τους χρήστες.
 6. Η εταιρεία «ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΠΟΧΗ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΑΕΒΕ» και ο διαδικτυακός τόπος komep.gr δεν έχουν καμία ευθύνη για την επικοινωνία του επισκέπτη / χρήστη με τους τρίτους παροχείς υπηρεσιών που διαφημίζονται σε αυτόν και για την οποιαδήποτε τυχόν εμπορική συναλλαγή που μπορεί να προκύψει από την μεταξύ τους σχέση.


Σύνδεσμοι προς διαδικτυακούς τόπους (links)

Η ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΠΟΧΗ και ο διαδικτυακός τόπος komep.gr δεν ελέγχουν τη διαθεσιμότητα, το περιεχόμενο, την πολιτική προστασίας των προσωπικών δεδομένων, την ποιότητα και πληρότητα των υπηρεσιών άλλων διαδικτυακών τόπων και σελίδων στους οποίους ο διαδικτυακός τόπος παραπέμπει μέσω «συνδέσμων» ή «δεσμών», hyperlinks και διαφημιστικών banners, και οι οποίοι ελέγχονται από τρίτους φορείς (φυσικά ή νομικά πρόσωπα). Οι ανωτέρω σύνδεσμοι έχουν τοποθετηθεί αποκλειστικά για τη διευκόλυνση των επισκεπτών/χρηστών του διαδικτυακού τόπου, ενώ οι διαδικτυακοί τόποι στους οποίους παραπέμπουν υπόκεινται στους αντίστοιχους, των διαδικτυακών αυτών τόπων, όρους χρήσης. Η τοποθέτηση των συνδέσμων δεν αποτελεί ένδειξη έγκρισης ή αποδοχής του περιεχομένου των αντίστοιχων διαδικτυακών τόπων από το komep.gr και την ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΠΟΧΗ, οι οποίοι δεν φέρουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενο τους, για την πολιτική τους προστασίας προσωπικών δεδομένων, καθώς και για οποιαδήποτε ζημία προκύψει από τη χρήση τους, καθώς ο επισκέπτης έχει πρόσβαση σε αυτές με δική του ευθύνη.

 

Υποχρεώσεις-ευθύνη χρηστών

 1. Ο χρήστης είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για οποιοδήποτε περιεχόμενο αναρτά, δημοσιεύει, αποστέλλει, μεταφέρει ή άλλως καθιστά διαθέσιμο μέσω των υπηρεσιών του διαδικτυακού τόπου komep.gr. Η ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΠΟΧΗ και ο διαδικτυακός τόπος komep.gr σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να θεωρηθούν υπεύθυνοι για ζημίες ή απώλειες οποιουδήποτε είδους (ενδεικτικά, για άμεση, έμμεση, τυχαία, παρεπόμενη, αστική ή ποινική ευθύνη) που προκύπτουν από ενέργειες των χρηστών του διαδικτυακού τόπου.
 2. Ο διαδικτυακός τόπος komep.gr δύναται να παρέχει στους χρήστες του υπηρεσίες μελών.  Η εταιρεία και ο διαδικτυακός τόπος, στην περίπτωση ανάπτυξης και παροχής υπηρεσιών μελών θα εξειδικεύσουν περαιτέρω τους παρόντες όρους χρήσης στη βάση του νομοθετικού πλαισίου που ήθελε ισχύει την περίοδο έναρξης της παροχής των σχετικών υπηρεσιών, διασφαλίζοντας σε ό,τι τους αφορά την προστασία απέναντι στα προσωπικά δεδομένα των χρηστών/μελών, ιδίως αναφορικά με τα προσωπικά στοιχεία τους.

Εφαρμοστέο Δίκαιο και λοιποί όροι

Οι ανωτέρω όροι και προϋποθέσεις χρήσης, καθώς και η χρήση του διαδικτυακού τόπου komep.gr, διέπονται και συμπληρώνονται από το ελληνικό δίκαιο, όπως ισχύει, και ερμηνεύονται με βάση αυτό. Οποιαδήποτε διάταξη των ανωτέρω όρων καταστεί αντίθετη προς το νόμο, παύει αυτοδικαίως να ισχύει και αφαιρείται από το παρόν, χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων. Η ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΠΟΧΗ και το komep.gr διατηρούν το δικαίωμα, στα πλαίσια του νόμου, να τροποποιούν το περιεχόμενο ή τις υπηρεσίες του διαδικτυακού τόπου, καθώς και τους όρους χρήσης, οποτεδήποτε το κρίνουν αναγκαίο και χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση, με την ανακοίνωσή τους μέσω του διαδικτυακού τόπου.

Για την επίλυση οποιασδήποτε διαφοράς τυχόν προκύψει από τη χρήση του διαδικτυακού τόπου ή σχετικά με την ερμηνεία ή εφαρμογή των παρόντων όρων χρήσης ή εξ αφορμής αυτών, αρμόδια θα είναι τα δικαστήρια των Αθηνών.

Το παρόν αποτελεί τη συνολική συμφωνία μεταξύ του διαδικτυακού τόπου komep.gr και του επισκέπτη/χρήστη των σελίδων και υπηρεσιών και δεν δεσμεύει παρά μόνο αυτούς. Καμία τροποποίηση των όρων αυτών δεν θα λαμβάνεται υπόψη και δεν θα αποτελεί τμήμα της συμφωνίας αυτής, εάν δεν έχει διατυπωθεί εγγράφως και δεν έχει ενσωματωθεί σε αυτή.