Από το καταστατικό της Ένωσης Γυναικών για την υπεράσπιση του Παρισιού και τη βοήθεια στους τραυματίες


ΚΟΜΕΠ

1. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ

Άρθρο 1. Στο πλαίσιο της διεύθυνσης των περιφερειακών επιτροπών συμπεριλαμβάνονται οι ακόλουθες λειτουργίες:

α) καταγραφή των γυναικών που επιθυμούν να δουλέψουν στα νοσοκομεία ή στις κουζίνες εκστρατείας ή στην οικοδόμηση οδοφραγμάτων…

(...)

γ) προσκλητήριο οποιαδήποτε ώρα της ημέρας και της νύχτας μετά από αίτημα της ΚΕ της Ένωσης και με πρόσκληση των οργάνων της κυβέρνησης του απαιτούμενου αριθμού γυναικών από αυτές που έχουν εγγραφεί στους καταλόγους της Κομμούνας.

δ) επεξήγηση σε κάθε μία από αυτές του καθήκοντος που τους ανατίθεται και ακριβής υπόδειξη του χώρου, όπου θα πρέπει να κατευθυνθεί.

ε) σύγκληση συνελεύσεων των μετατιθέμενων από την Κεντρική Επιτροπή για την προπαγάνδιση των ιδεών της Ένωσης και για την οργάνωση των γυναικών, που έχουν συνενωθεί για την υπεράσπιση του Παρισιού.

στ) παρουσίαση στην ΚΕ καθημερινών απολογισμών για την πορεία οργάνωσης στις διάφορες περιφέρειες...

(...)

Άρθρο 9. Το εσωτερικό πρόγραμμα διεύθυνσης καθορίζεται από κάθε επιτροπή αυτοτελώς.

Άρθρο 10. Με το πρώτο αίτημα της ΚΕ οι επιτροπές περιφερειών θα πρέπει να είναι έτοιμες να παρουσιάσουν απολογισμό για τις πράξεις τους.

 

2. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Άρθρο 1. Η ΚΕ αποτελείται από τις αντιπροσώπους των περιφερειακών επιτροπών με δικαίωμα κοπτάτσιας (σ.μ.: διορισμού) και μετατόπιση των μελών της μετά από αίτημα όχι λιγότερων από 8 μέλη και τη σύμφωνη γνώμη του πενήντα συν ένα των μελών της ΚΕ.

Άρθρο 2. Η ΚΕ συνεδριάζει συνεχώς…

(...)

Άρθρο 6. Τα καθήκοντα του προέδρου υλοποιούνται από όλα τα μέλη της ΚΕ με τη σειρά, σε κάθε συνεδρίαση εκλέγεται νέα πρόεδρος ...

Άρθρο 8. Ο χρόνος ομιλίας δεν είναι πάνω από δέκα λεπτά και μια ομιλήτρια δεν μπορεί να τοποθετηθεί περισσότερες από δυο φορές πάνω στο ίδιο ζήτημα...

(...)

Άρθρο 10. Στην ΚΕ ανήκει η γενική καθοδήγηση της δράσης της Ένωσης.

Άρθρο 11. Η ΚΕ εκλέγει από το περιβάλλον της Εκτελεστική Επιτροπή με σύνθεση επτά μελών για επαφές με τις επιτροπές της Κομμούνας σχετικά με τη διεύθυνση των νοσοκομείων, των κουζινών και των οδοφραγμάτων, από τις οποίες παίρνει όλες τις απαραίτητες γι’ αυτήν οδηγίες και διαταγές ώστε στη συνέχεια να τις μεταδώσει στις περιφερειακές επιτροπές.

Άρθρο 12. Επιπλέον, η ΚΕ διαμορφώνει μερικές επιτροπές, οι οποίες πρέπει να επεξεργαστούν τους καλύτερους τρόπους γρήγορης υλοποίησης στη ζωή αυτών των σχεδίων...

(...)

Άρθρο 15. Η ΚΕ είναι υποχρεωμένη να έχει πλήρη και πλατιά διαφάνεια για όλες τις ενέργειές της...

(...)

Άρθρο 18. Όλα τα μέλη της Ένωσης είναι υποχρεωμένα να αναγνωρίζουν την ηθική προτεραιότητα της ΚΕ και να υλοποιούν τις οδηγίες και τις διαταγές προς τις περιφερειακές επιτροπές, στις οποίες αυτά ανήκουν.

Άρθρο 19. Όλες οι εθελοντικές προσφορές σε χρήματα ή σε είδος προορίζονται για τα στρατιωτικά νοσοκομεία, τα διατροφικά σημεία και για τα μέλη της Ένωσης που έχουν ανάγκη.

 


ΣημειώσειςΣημειώσεις

* Το παρόν αναδημοσιεύεται από το βιβλίο Πρώτη Διεθνής και Παρισινή Κομμούνα - Ντοκουμέντα και Υλικά, που επιμελήθηκε το Ινστιτούτο Μαρξισμού - Λενινισμού της ΚΕ του ΚΚΣΕ κι εκδόθηκε από το εκδοτικό Πολιτική Λογοτεχνία, Μόσχα 1972 (με βάση το κείμενο του βιβλίου του Ι. Σ. Κνίζνικ - Βετρόφ Οι δραστήριες Ρωσίδες της Πρώτης Διεθνούς και Παρισινή Κομμούνα, μετάφραση από τα γαλλικά).

Πρωτοδημοσιεύτηκε στην εφημερίδα Sociale, Νο 21, στις 20 Απρίλη 1871.